לשכת המדען הראשי

לשכת המדען הראשי מתווכת בין עולם הידע והמחקר האקדמי ובין שדה מדיניות החינוך והעשייה החינוכית, מתוך מטרה לתרום ולקדם תהליכי קבלת החלטות מיודעי ראיות (Evidence Based Decision Making). הלשכה עוסקת בכתיבה של תשתיות ידע, לצד תמיכה וקידום של תהליכי מחקר רלוונטיים ומכווני שדה כדוגמת מחקרי התערבות, שותפויות אקדמיה-שדה ועוד. הלשכה מעורבת הן בתהליכי יצירת ידע, והן בתהליכי איסוף, תיווך ואיגום של ידע מחקרי קיים בישראל ובעולם. כמו כן, הלשכה אחראית על התוויית המדיניות האתית לפעילות מחקרית במערכת החינוך, עיגונה בהוראות הקבע של המנהלת הכללית במשרד החינוך ובדיקת כלל הבקשות לביצוע מחקרים במוסדות חינוך או באמצעותם ("בקשות להיתר") על פי המדיניות שנקבעה.

אתר לשכת המדען הראשי

באתר לשכת המדען הראשי ניתן למצוא הנחיות בתחום האתיקה, קולות קוראים ומסמכי תשתיות ידע.

מחקרי קורונה

אתר ייעודי המאגד תוצרים של קבוצות עבודה ומחקרים שנערכו בלשכת המדענית הראשית בתקופת הקורונה.

סקירות יומיות

הסקירה היומית מציגה תקצירי מאמרים תמציתיים בשפה העברית, המסכמים מאמרים ומחקרים רלוונטיים לשדה החינוך הישראלי.

עדכונים וחדשות

פורסם מסמך תשתית ידע מחקרי חדש בנושא "גישת חינוך הילד השלם" (Whole Child Development). גישת חינוך הילד השלם מכוונת לתמיכה הוליסטית בהתפתחות הלומדים. בזכות מאפייניה, גישה זו עשויה לתמוך ביצירת מענה חינוכי רציף וקוהרנטי בשגרה ובחירום, בלמידה אפקטיבית ובקידום שלומות אישית וקולקטיבית.  לקריאת המסמך

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר