למידה מקוונת

אתגרים, עקרונות וכלים יישומיים

עם פרוץ מגפת הקורונה, לשכת המדען הראשי יזמה והקימה חמש קבוצות עבודה שמטרתן הייתה להבין את האתגרים עמם מתמודדים צוותי ההוראה בהקשר של למידה מקוונת ולסייע בידם בהתמודדות זו באמצעות גיבוש עקרונות והמלצות מבוססי מחקר.

אל קבוצות העבודה הוזמנו חוקרים שמומחיותם רלוונטית למשימה ושיש באפשרותם לסייע בגיבוש מתווה פעולה בהיבטים שונים. הקבוצות עסקו בסוגיות פדגוגיות, רגשיות, חברתיות ומקצועיות שעולות במסגרת הלמידה המקוונת. האתר מאגד את מסקנותיהן של קבוצות העבודה בצורה אינטראקטיבית ונגישה לקריאה.

עם פרוץ מגפת הקורונה, לשכת המדען הראשי יזמה והקימה חמש קבוצות עבודה שמטרתן הייתה להבין את האתגרים עמם מתמודדים צוותי ההוראה בהקשר של למידה מקוונת ולסייע בידם בהתמודדות זו באמצעות גיבוש עקרונות והמלצות מבוססי מחקר.

אל קבוצות העבודה הוזמנו חוקרים שמומחיותם רלוונטית למשימה ושיש באפשרותם לסייע בגיבוש מתווה פעולה בהיבטים שונים. הקבוצות עסקו בסוגיות פדגוגיות, רגשיות, חברתיות ומקצועיות שעולות במסגרת הלמידה המקוונת. האתר מאגד את מסקנותיהן של קבוצות העבודה בצורה אינטראקטיבית ונגישה לקריאה.

היבטים פדגוגיים בלמידה מקוונת

היבטים פדגוגיים בלמידה מקוונת

אחד האתגרים שהגדולים העומדים בפני מערכת החינוך במעבר להוראה מקוונת הוא הצורך להתמודד עם השינוי בתהליכי ההוראה והלמידה. קבוצת העבודה עסקה בשינויים הפדגוגיים שמתרחשים כתוצאה משילוב טכנולוגיה בהוראה, וגיבשה עקרונות מנחים והמלצות ללמידה מקוונת אפקטיבית שיאפשרו לנצל את הערך המוסף של הטכנולוגיה בתהליכי הלמידה. 

לקריאת המסמך

היבטים רגשיים חברתיים בלמידה מקוונת

היבטים רגשיים חברתיים בלמידה מקוונת

בלמידה מקוונת המורה והתלמיד/ה נמצאים פיזית במקומות שונים, כשהנוכחות יכולה להיות סינכרונית או א-סינכרונית. קבוצת החשיבה גיבשה עקרונות והמלצות לדרכים בהן ההוראה המקוונת יכולה לתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים של התלמידות והתלמידים, כפי שנעשה בהוראה בכיתה, על אף הריחוק הפיזי.

לקריאת המסמך

הכשרת מורים ללמידה מקוונת

הכשרת מורים ללמידה מקוונת

המעבר ללמידה מקוונת דרש חשיבה מחודשת על האופן שבו מערכת החינוך פועלת על מנת להכשיר מורים לשימוש בטכנולוגיה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. קבוצת חשיבה זו התמקדה בתחום הכשרת המורים וגיבשה המלצות ועקרונות אופרטייבים שישמשו לבניית תוכנית הכשרה שתגשר על אתגרי המעבר ללמידה מרחוק, ותנגיש את האפשרויות החינוכיות הטמונות בטכנולוגיה.

לקריאת המסמך

הערכה של למידה והוראה בלמידה מקוונת

הערכה של למידה והוראה בלמידה מקוונת

התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות טומנת בחובה הזדמנויות בתחום החינוך, לצד אתגרים חדשים. קבוצת עבודה זו התמקדה בדרכים בהן ניתן לנצל את הערך המוסף של הטכנולוגיה על מנת להתאים את תהליכי ההערכה במערכת החינוך למאה ה-21. 

לקריאת המסמך

פערים בחינוך כתוצאה ממעבר ללמידה מקוונת

פערים בחינוך כתוצאה ממעבר ללמידה מקוונת

התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות טומנת בחובה הזדמנויות בתחום החינוך, לצד אתגרים חדשים. קבוצת עבודה זו התמקדה בדרכים בהן ניתן לנצל את הערך המוסף של הטכנולוגיה על מנת להתאים את תהליכי ההערכה במערכת החינוך למאה ה-21. 

לקריאת המסמך

היבטים פדגוגיים בלמידה מקוונת

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכת החינוך במעבר להוראה מקוונת הוא הצורך להתמודד עם השינוי בתהליכי ההוראה והלמידה. קבוצת העבודה שעסקה בשינויים הפדגוגיים שנובעים משילוב טכנולוגיה בהוראה גיבשה עקרונות מנחים והמלצות ללמידה מקוונת אפקטיבית שיאפשרו את ניצול הערך המוסף של הטכנולוגיה בתהליכי הלמידה. 

היבטים רגשיים חברתיים בלמידה מקוונת

בלמידה מקוונת, המורה והתלמידים נמצאים פיזית במקומות שונים, כשנוכחותם יכולה להיות סינכרונית או א-סינכרונית. קבוצת עבודה זו גיבשה עקרונות והמלצות לדרכים בהן ההוראה והלמידה המקוונת יכולה לתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים של התלמידים והתלמידות, בדומה לנעשה בהוראה ולמידה בכיתה, על אף הריחוק הפיזי בין המורה לתלמידיה.

הכשרת מורים ללמידה מקוונת

המעבר ללמידה מקוונת דרש חשיבה מחודשת על האופן שבו מערכת החינוך פועלת כדי להכשיר מורים ומורות לשימוש בטכנולוגיה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. קבוצת עבודה זו התמקדה בתחום הכשרת מורים וגיבשה המלצות ועקרונות יישומיים שישמשו לבניית תוכנית הכשרה שתגשר על אתגרי המעבר ללמידה מקוונת ותנגיש את האפשרויות הפדגוגיות הטמונות בטכנולוגיה.

הערכה של למידה והוראה בלמידה מקוונת

התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות טומנת בחובה הזדמנויות רבות בתחום החינוך לצד אתגרים חדשים. קבוצת עבודה זו התמקדה בדרכים בהן ניתן לנצל את הערך המוסף של הטכנולוגיה בהתאמת תהליכי ההערכה במערכת החינוך למאה ה-21. 

פערים בחינוך כתוצאה ממעבר ללמידה מקוונת

הלמידה המקוונת, שהפכה לחלק אינטגרלי מהלמידה במערכת החינוך בעקבות מגפת הקורונה, עשויה לגרום, בין היתר, להרחבת הפערים החברתיים-כלכליים בקרב תלמידים. קבוצת עבודה זו בחנה וסקרה, במבט גלובלי ולוקאלי, את הגורמים המרכזיים המשפיעים על פערים אלו במסגרת הלמידה המקוונת וגיבשה המלצות יישומיות למזעורם.

קרדיט ותודות

התוצרים באתר זה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.

תודה מיוחדת לריכוז הפרוייקט: גב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.


 

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך.

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך.

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר

קרדיט ותודות

התוצרים באתר זה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.

תודה מיוחדת לריכוז הפרוייקט: גב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.


 

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך.

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך.

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר