מחקר בימי קורונה

בחינת הסוגיות והאתגרים המרכזיים איתם התמודדו תלמידים, צוותי הוראה ובתי ספר בתקופת הקורונה

דף זה מאגד בתוכו את ממצאיהם של 42 מחקרים קצרים שנערכו בתקופת הקורונה. ניתן לעיין בדו"חות המלאים או בפורמט מסוג חדש שמציג את ממצאיו של כל מחקר על קצה המזלג.

תקופת הקורונה השפיעה ועודנה משפיעה על כל היבט של התהליך החינוכי ומייצרת אתגרים עצומים אך גם הזדמנויות עבור צוותי החינוך, תלמידים, תלמידות, מורים ומורות. אתגרים אלו חיזקו את הצורך ביצירת בסיס ידע ונתונים מהיר אשר ייתן מענה לקובעי המדיניות וצוותי החינוך בנוגע להיבטים שונים בעולמות החינוך שהושפעו מהמגפה והשלכותיה.

על מנת לענות על הצורך ולגבש בסיס ידע רחב ומהימן לשדה החינוכי, לשכת המדען הראשי של משרד החינוך הזמינה חוקרים וחוקרות להגיש הצעות למחקרים קצרי טווח. במסגרת שני קולות קוראים למחקר מומנו 42 מחקרים אשר עסקו בהיבטים שונים של השפעות הקורונה על מערכת החינוך.

דף זה מאגד בתוכו את ממצאיהם של 42 מחקרים קצרים שנערכו בתקופת הקורונה. ניתן לעיין בדו"חות המלאים או בפורמט מסוג חדש שמציג את ממצאיו של כל מחקר על קצה המזלג.

תקופת הקורונה השפיעה ועודנה משפיעה על כל היבט של התהליך החינוכי ומייצרת אתגרים עצומים אך גם הזדמנויות עבור צוותי החינוך, תלמידים, תלמידות, מורים ומורות. אתגרים אלו חיזקו את הצורך ביצירת בסיס ידע ונתונים מהיר אשר ייתן מענה לקובעי המדיניות וצוותי החינוך בנוגע להיבטים שונים בעולמות החינוך שהושפעו מהמגפה והשלכותיה.

על מנת לענות על הצורך ולגבש בסיס ידע רחב ומהימן לשדה החינוכי, לשכת המדען הראשי של משרד החינוך הזמינה חוקרים וחוקרות להגיש הצעות למחקרים קצרי טווח. במסגרת שני קולות קוראים למחקר מומנו 42 מחקרים אשר עסקו בהיבטים שונים של השפעות הקורונה על מערכת החינוך.

שלומות ורווחה רגשית בקרב צוותי הוראה- בתי ספר ממלכתייים וממלכתיים דתיים

ד"ר דנה לסרי, פרופ' מונא חורי כסאברי, ד"ר רות גוטפריד

איסוף נתונים בנוגע לשלומות, רווחה רגשית ומשאבי התמודדות בקרב צוותי הוראה בתקופת הקורונה באמצעות אפליקציה ניידת

ד"ר אורלי שמעוני מזר, ד"ר מור נחום, פרופ' תום גומפל

אתגרים והזדמנויות בשימור ופיתוח רווחה נפשית וחוסן של מורים/ות בתקופות הסגר

ד"ר שירי לביא, שני חסיד סלע

ההשפעה המתמשכת של תקופת הקורונה על רווחתם הנפשית והתפקודית של בני נוער בישרל וזיהוי גורמי החוסן וההגנה הפסיכו-חברתיים המאפשרים התמודדות מיטבית עם השגרה המשתנה: מחקר אורך עם היבט בינלאומי

פרופ' יוסי הראל-פיש, ד"ר רותם מאור, גב' נועה שטינמיץ

היבטים רגשיים-חברתיים בהוראה מקוונת

פרופ' יורם עשת, ד"ר יעל סידי

היבטים תרבותיים-חברתיים של ארגון הוראה ולמידה מרחוק באמצעות טכנולוגיה בתקופת חירום: בתי ספר יהודים ובתי ספר ערבים ירושלים

ד"ר גדעון דישון, ד"ר חמי רמיאל, ד"ר הילה טל

הערכה של למידה והוראה מקוונת – תפיסות, סוגי ידע ויכולת רפלקטיבית של מורים

פרופ' יהודית דורי

הערכה של למידה מקוונת בתחומי החינוך המדעי העל יסודי

נעמה בראון, ד"ר מרב גבע, ד"ר אורלי זלאיט לכיש

הקשר בין ערכים של מורים ואקלים בית הספר לשילוב טכנולוגיה בהוראה בתנאי חממ"ה (חינוך מקוון מרחוק המוני)

ד"ר ארנון הרשקוביץ, ד"ר אלה דניאל

השתלמות עבור מטפלים באמצעות אמנויות בפורמט 'מענה טיפול מרחוק' במערכת החינוך

ד"ר דפנה רגב

התהליך החינוכי הבלתי פורמלי בעת הקורונה

פרופ' תמר רפפורט, ד"ר אריאלה בארי בן ישי, מר רותם קפלן, ד"ר איימן אבו חג'אג',

התמודדות מורים בבית הספר היסודי עם ההוראה בתקופת הקורונה היבטים רגשיים ומקצועיים

ד"ר אורלי ליפקה, ד"ר מירי שריד

התפקיד של תמיכה משפחתית וארגונית בקשר בין קונפליקט משפחה-קריירה לבין מסוגלות עצמית כמורה וכהורה בקרב מורים-הורים בתקופת הקורונה

פרופ' אינה בלאו, ד"ר שירה גולדברג, ד"ר אייל רבין

טכנולוגיות דיגיטליות להשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה בלמידה מקוונת בעת חירום בבתי ספר יסודיים בישראל

ד"ר תמר שמיר ענבל, פרופ' אינה בלאו, גב' אסתי שוורץ

לא יוצאים מהמסך: השפעות הרגשיות, חברתיות ולימודיים של שימוש מוגבר במסכים בתקופת הקורונה

ד"ר נעמה גרשי, בר שוצמן

לחץ אצל מורים בשל ההוראה מרחוק בקורונה והקשר שלה לשלמותם ולמחוייבותם המקצועית

פרופ' קריסטה אסטרחן, טוני גוטנטג

מאפייני ידע התנסותי של מורים מובילים לכימיה ואנגלית בתקופת הקורונה: לקראת פיתוח מודל להדרכה והכשרה להתנסות מעשית במרחב המקוון

פרופ' רון בלונדר, פרופ' לילי אורלנד ברק

מאפייני תהליכי פיתוח מקצועי להוראה מקוונת ומאפייני פעילויות הוראה של מורים בבתי ספר יסודיים בתקופת סגרי הקורונה

פרופ' אורית אבידב אונגר, ד"ר תמר שמיר ענבל, פרופ' אינה בלאו

מאפייני תהליכי פיתוח מקצועי להוראה מקוונת בבתי ספר יסודיים דוברי עברית

פרופ' איריס רכב, ד"ר ניצן אליקים

מי הם בעלי העניין שהשפיעו על מעמד המורה בתקופת הקורונה?

פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, ד"ר רוני רמות, פרופ' רות זוזובסקי

מנחה פעילות קבוצתית וירטואלי: טכנולוגיה חדשנית לעידוד למידה במרחב המקוון

ד"ר גורן גורדון

מעמד המורה בישראל בהשפעת נגיף הקורונה

פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, ד"ר רוני רמות, פרופ' רות זוזובסקי

מקורות התמיכה והחוסן לשלומות ורווחה רגשית של מורים במהלך התפרצות מגפות

פרופ' אורלי שפירא

ניהול בית ספר בתקופת הקורונה – תפיסות של מנהלים, אתגרים והזדמנויות: מחקר משווה בין החברה הערבית ליהודית

ד"ר רימאא דעאס, ד"ר מואפק קדח, פרופ' חן שכטר

ניתוח פרקטיקות של הוראה מקוונת בקרב מורים בבתי ספר יסודיים בראי הקשב, התאמה לשונות לומדים והקשר לחוללות עצמית של מורים בסביבה המקוונת

פרופ' לילך שלו מבורך

סגר שהוביל לפתיחות? למידה מרחוק במגזר החרדי בתקופת הקורונה

ד"ר חננאל רוזנברג, ד"ר חן סבג בן פורת

קבלת החלטות בתנאי חממ"ה (חינוך מקוון מרחוק המוני)

ד"ר ארנון הרשקוביץ, ד"ר אלונה פורקוש ברוך

קידום מיומנויות SRL באמצעות סרטוני וידאו בלמידה מרחוק – מגזר דובר עברית

ד"ר ענת כהן

קידום מיומנויות SRL באמצעות סרטוני וידאו בלמידה מרחוק – מגזר דובר ערבית

ד"ר ענת כהן

רווחה נפשית בקרב מורים בתקופת משבר הקורונה יישום מודל 'דרישות משאבים בעבודה'

ד"ר שירי שנאן אלטמן, ד"ר ענבר לבקוביץ

רווחה סובייקטיבית, גורמי חוסן, לחץ, מסוגלות מקצועית והוראה מקוונת בקרב מורים לחינוך גופני בישראל

ד"ר ריקי טסלר, ד"ר ג'יזל גרין, ד"ר גילי יוסף

שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית ניידת (Mobile-learning) בהוראה מקוונת: אפיון החוויות המעצבות בתהליך האימוץ של הוראה מבוססות ML ויישומה בהוראה מקוונת בבית הספר, בקרב מורים בפועל ופרחי הוראה

ד"ר ריבי פריי לנדאו, פרופ' אורית אבידב-אונגר, ד"ר יוליה מוצניק רוזנוב

שלומות ורווחה רגשית בקרב צוותי הוראה

פרופ' לילך שגיב, ד"ר רות מאיו

אימון בתוכנית קשיבות (מיינפולנס) אונליין לילדים, מותאמת אישית ומבוססת מציאות מדומה

ד"ר ציפי הורוביץ קראוס

איפיונים אישיים, משפחתיים ובית ספריים ותרומתם להתמודדותם של תלמידים עם אתגרי משבר הקורונה

פרופ' מירי שרף

חוויות רגשיות וחוסן רגשי של מורים במגזר הערבי הכללי והדרוזי במהלך משבר הקורונה

ד"ר דינה ציבולסקי

מורים מתמחים בהוראה במהלך משבר הקורונה: חוויות ודרכי התמודדות

ד"ר דינה ציבולסקי

מערכות לניטור אוטומטי של רגשות התלמידים בזמן שיעור מקוון בזון

ד"ר ציפי הורוביץ קראוס

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר