דוח: הערכה

שינוי משמעותי

רמה זו מדגישה את השינוי הפדגוגי. לא מדובר עוד על הטכנולוגיה ככלי המייעל את פונקציונליות המשימות, אלא על טכנולוגיה המאפשרת שינוי ועיצוב מחדש של משימות ודרך הלמידה.

קראו עוד >>

סביבה מקוונת

מתייחס ללמידה מרחוק באמצעים טכנולוגיים (תקשורת, מחשב או טלפון נייד ועוד) כאשר הם נמצאים במקומות שונים בשני אופנים: למידה סינכרונית וא-סינכרונית

קראו עוד >>

למידה מרחוק

אורח למידה בה מתקיימת הפרדה פיזית בין מורה ותלמידים בו נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות כדי לקיים תקשורת בין הלומדים. התקשורת עשויה להיות מיידית (סינכרונית) או מעוכבת (א-סינכרונית).

קראו עוד >>

למידה סינכרונית

למידה או הוראה בהן המורה והלומדים נמצאים באותו המרחב (הווירטואלי) באותו הזמן. למשל, שיעור המועבר באמצעות תוכנות דוגמת תוכנת "זוּם" בזמן מסוים.

קראו עוד >>

למידה עצמאית

למידה עצמאית מוגדרת כלמידה בה הלומד, בשיתוף עם אחרים משמעותיים, מקבל החלטות הדרושות לשם מילוי הצרכים הלימודיים הייחודים שלו (Kesten, 1987).

קראו עוד >>

מודל ה-SAMR

מודל לשילוב מיטבי של טכנולוגיה בהוראה הכולל שתי רמות: בסיסית ומתקדמת ובכל אחד מהן שני שלבים. "החלפה" ו"העצמה" מוגדרים כיישום בסיסי שבו משמשת הטכנולוגיה ככלי עזר ואילו "שינוי" ו"הגדרה מחדש" מהווים יישום מתקדם כלומר הם מספקים הזדמנויות חדשות ללמידה שלא ניתן להשיג בקלות ללא טכנולוגיה.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר