דוח: למידה רגשית-חברתית

תמיכה וחום

על המורים ליצור סביבת למידה בטוחה ואכפתית שבה ירגישו התלמידים מוערכים ושייכים ויהיו חופשיים ליטול סיכונים ולשאול שאלות. על המורים לגלות
התעניינות בתלמידים ובבעיות שלהם, והם יכולים לשתף אותם באנקדוטות אישיות.

קראו עוד >>

רווחה נפשית

מצב שמחה ושביעות רצון המאופיין ברמות נמוכות של מצוקה, בריאות כללית מנטלית ופיזית ואיכות חיים טובות.

קראו עוד >>

רפלקציה והערכה עצמית

טכניקת הוראה שבה המורה בוחן עצמו במהלך השיעור ולאחריו ובודק האם תלמידיו הבינו אותו, עד כמה השיעור קידם אותו ואת תלמידיו מבחינה מקצועית.

קראו עוד >>

משמעת ממוקדת תלמיד

משמעת בה התלמידים מקבלים על עצמם בהסכמה את חובותיהם כלפי קבוצת ההתייחסות שלהם, קיימים תהליכי הנהגה מוגדרים היטב, המכוונים התנהגות ההולמת את טובת כלל בית הספר על פי אמות מידה גבוהות. משמעת עצמית מערבת יושרה בלמידה ומוטמעת בכל פן של חיי המוסד החינוכי.

קראו עוד >>

למידה שיתופית מקוונת

למידת עמיתים בסיוע טכנולוגיה או למידה בקהילה לומדת, שיכולה להתקיים בשלוש רמות: שיתוף במידע (information sharing), שיתוף בתוצר הלמידה (cooperation) ושיתוף בתהליך הלמידה (collaboration). למידה שיתופית מקוונת הנה פדגוגיה בגישה ההבנייתית המאפשרת למידה משמעותית וחווייתית בקבוצה ו/או עם עמיתים. למידה כזו מקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. .

קראו עוד >>

למידה חברתית רגשית

התהליך באמצעותו מתפתחת אינטגרציה בין תהליכים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים המקדמים התפתחות מיטבית, חוסן, השגת מטרות ושגשוג במגוון הקשרים וסביבות תרבותיות.

קראו עוד >>

חוסן

חוסן נפשי הוא מונח המתאר יכולת פסיכולוגית להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים שנגרמו בעקבות מצבים אלו.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר