דוח: פערים

למידה מרחוק

אורח למידה בה מתקיימת הפרדה פיזית בין מורה ותלמידים בו נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות כדי לקיים תקשורת בין הלומדים. התקשורת עשויה להיות מיידית (סינכרונית) או מעוכבת (א-סינכרונית).

קראו עוד >>

למידה עצמאית

למידה עצמאית מוגדרת כלמידה בה הלומד, בשיתוף עם אחרים משמעותיים, מקבל החלטות הדרושות לשם מילוי הצרכים הלימודיים הייחודים שלו (Kesten, 1987).

קראו עוד >>

מרחב קולי

הלמידה ברובה מתנהלת באמצעות הקלטות שמשאירים המורות/ים, כאשר התלמידות/ים מאזינים להקלטותן לפי סדר שנקבע מראש. מדי פעם מתנהלות שיחות בזמן אמת, במתכונת של שיחת ועידה בה משתתפים כלל תלמידי הכיתה.

קראו עוד >>

משבר הקורונה

מגפת הקורונה היא מגפה עולמית של מחלת נגיף קורונה 2019. הנגיף, מזן SARS-CoV-2, עבר מבעלי חיים נגועים לבני אדם. הנגיף זוהה לראשונה בדצמבר 2019 בעיר ווהאן, הרפובליקה העממית של סין. ובפברואר 2020 החל להתפשט במהירות לכל רחבי העולם.

קראו עוד >>

חובת-זכות לימוד

חובת הלימוד מכוח החוק חלה הן על הפרט והן על המדינה זכות-חובה זו הוכרה בישראל כחלה על כל ילד/ה ונער/ה בגילאי הלימוד (3-17), השוהים cישראל מעל ל-3 חודשים, ללא קשר לאזרחותם, מדינת מוצאם או מעמדם המשפטי (עת״מ (ב״ש) 29883-07-11 אטוש מאג׳ד מאנג׳אן נ׳ עיריית אילת).

קראו עוד >>

חוק זכויות התלמיד התשס"א (2001)

חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד: 1- תוך שמירה על ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949, 2 – בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953, 3 – בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח – 1988, 4 – ובכל דין אחר. כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר