ארכיונים: בית דוחות

פערים בחינוך מקוון בישראל

הלמידה המקוונת, שהפכה לחלק אינטגרלי מהלמידה במערכת החינוך בעקבות מגפת הקורונה, עשויה לגרום, בין היתר, להרחבת הפערים החברתיים-כלכליים בקרב תלמידים. קבוצת עבודה זו בחנה וסקרה, במבט גלובלי ולוקאלי, את הגורמים המרכזיים המשפיעים על פערים אלו במסגרת הלמידה המקוונת וגיבשה המלצות יישומיות למזעורם.

קראו עוד >>

היבטים פדגוגיים של למידה מקוונת

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכת החינוך במעבר להוראה מקוונת הוא הצורך להתמודד עם השינוי בתהליכי ההוראה והלמידה. קבוצת העבודה שעסקה בשינויים הפדגוגיים שנובעים משילוב טכנולוגיה בהוראה גיבשה עקרונות מנחים והמלצות ללמידה מקוונת אפקטיבית שיאפשרו את ניצול הערך המוסף של הטכנולוגיה בתהליכי הלמידה. 

קראו עוד >>

הכשרת מורים להוראה מקוונת

המעבר ללמידה מקוונת דרש חשיבה מחודשת על האופן שבו מערכת החינוך פועלת כדי להכשיר מורים ומורות לשימוש בטכנולוגיה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. קבוצת עבודה זו התמקדה בתחום הכשרת מורים וגיבשה המלצות ועקרונות יישומיים שישמשו לבניית תוכנית הכשרה שתגשר על אתגרי המעבר ללמידה מקוונת ותנגיש את האפשרויות הפדגוגיות הטמונות בטכנולוגיה.

קראו עוד >>

היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת​

בלמידה מקוונת, המורה והתלמידים נמצאים פיזית במקומות שונים, כשנוכחותם יכולה להיות סינכרונית או א-סינכרונית. קבוצת עבודה זו גיבשה עקרונות והמלצות לדרכים בהן ההוראה והלמידה המקוונת יכולה לתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים של התלמידים והתלמידות, בדומה לנעשה בהוראה ולמידה בכיתה, על אף הריחוק הפיזי בין המורה לתלמידיה.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר