קטגוריית מונח: הערכה

משוב מקדם

המשוב מבהיר לתלמידים ולתלמידות היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה ומה עליהם לעשות כדי להשיגם.

קראו עוד >>

משוב משפר

משוב משפר כולל קבלת משוב פורמאלי או בלתי פומאלי על ידי הלומד מצד מורה או עמית. על מנת שהמשוב יהיה יעיל המשוב צריך להיות בלתי הערכתי, תומך, ייחודי למשימה ולהינתן בעיתוי הולם.

קראו עוד >>

מבחנים מקוונים

שיטה להבטחת יושרה אקדמית הכוללת פיקוח על תלמידים במבחנים ובחנים. מבחן מקוון הינו בחינה המבוצעת בעזרת מחשב או טבלט או טלפון (בצורה מקוונת), במרבית המקרים הבחינה כוללת שאלות עם תשובות קצרות או שאלות רבות-ברירה.

קראו עוד >>

הערכה חלופית

שימוש בכלים ומתודות השונות מההערכה המסכמת באמצעות מבחן המקובלת בדרך כלל במוסדות חינוך. בחינה של תהליך ולא רק של תוצר, הערכה כחלק מתהליך הלמידה ולא רק בסיומו. הערכה עצמית והערכת עמיתים הן גישות אלטרנטיביות להערכה כמו גם ביצועי הבנה, הערכה מעצבת – המאפשרת תהליך דיוק של התוצר באמצעות למידה ומפחיתה את ה"סיכון" הכרוך בהערכה מסכמת. הערכה המהווה חלק אינטגרלי מההוראה והיא מעוצבת לשם השגת ביצוע.

קראו עוד >>

הערכה כלמידה

הערכה כלמידה היא שימוש בהערכה עצמית שוטפת על ידי התלמידים במטרה לפקח על הלמידה שלהם, לשיקוף הלמידה ולהפקת הבנה מעמיקה של התכנים הנלמדים.

קראו עוד >>

הערכה לשם למידה

תהליך של חיפוש ופרשנות של ראיות לשימוש הלומדים ומוריהם, לצורך החלטה לגבי כיוון ההתקדמות והדרך הטובה ביותר לעשות זאת, כדי לקדמם במטרה להגיע ליעד שנקבע.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר