קטגוריית מונח: מיומנויות

שיתופיות

תהליך בו שני אנשים, ארגונים או ישויוות או יותר עובדים/ות יחד על מנת להשלים משימה או להשיג מטרה.

קראו עוד >>

תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטיים

תהליכי למידה הרואים בלומד סוכן פעיל ברכישת ידע. בתהליכים אלה התלמיד בונה את הידע באמצעות גילוי מידע ושינויו, בחינת מידע חדש אל מול מידע קודם ובחינה מחודשת של כללים במצבים הכללים אינם ישימים עוד.

קראו עוד >>

תהליכי למידה קונסטרוקציוניסטיים

תהליכי למידה בהם הידע משתנה מידע "שקט" או לטנטי לידע מפורש, כלומר – נוצר, ממוסד ומופץ, כאשר הלומדים באים באינראקציה עם אנשים אחרים ועם הסביבתם. בתהליך זה הלומדים אם חוקרים ידע באופן פעיל ומעניקים לידע משמעות תוך כדי שהלומדים עוברים חיברות אל הקונטסק בו הידע מצוי ומעובד.

קראו עוד >>

פעלנות דיגיטלית

היכולת לפעול ולהשתלב בעולם דיגיטלי. המושג כולל מיומנות דיגיטלית, הרגשת ביטחון במרחב הדיגיטלי ואחריותיות במרחב הדיגיטלי.

קראו עוד >>

רפלקציה והערכה עצמית

טכניקת הוראה שבה המורה בוחן עצמו במהלך השיעור ולאחריו ובודק האם תלמידיו הבינו אותו, עד כמה השיעור קידם אותו ואת תלמידיו מבחינה מקצועית.

קראו עוד >>

משמעת ממוקדת תלמיד

משמעת בה התלמידים מקבלים על עצמם בהסכמה את חובותיהם כלפי קבוצת ההתייחסות שלהם, קיימים תהליכי הנהגה מוגדרים היטב, המכוונים התנהגות ההולמת את טובת כלל בית הספר על פי אמות מידה גבוהות. משמעת עצמית מערבת יושרה בלמידה ומוטמעת בכל פן של חיי המוסד החינוכי.

קראו עוד >>

סביבות למידה סוציו- קונסטרוקטיביסטיות

סביבות למידה המאפשרות לתלמידים לחשוב, לרכוש מיומנויות של טיפול במידע ולהפוך אותו לידע. בסביבות אלו תהליך הלמידה מתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי, יכול להביא את הלומד להבניה של ידע על בסיס התנסותו האישית. על פי פאפרט, תהליך בנית הידע החדש יהיה יעיל יותר כאשר הלומד יעסוק בבניה של תוצר.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר