משפחת מונחים: מיומנויות חברתיות

שיתופיות

תהליך בו שני אנשים, ארגונים או ישויוות או יותר עובדים/ות יחד על מנת להשלים משימה או להשיג מטרה.

קראו עוד >>

משמעת ממוקדת תלמיד

משמעת בה התלמידים מקבלים על עצמם בהסכמה את חובותיהם כלפי קבוצת ההתייחסות שלהם, קיימים תהליכי הנהגה מוגדרים היטב, המכוונים התנהגות ההולמת את טובת כלל בית הספר על פי אמות מידה גבוהות. משמעת עצמית מערבת יושרה בלמידה ומוטמעת בכל פן של חיי המוסד החינוכי.

קראו עוד >>

מודעות חברתית

היכולת לפעול במצבים חברתיים מתוך הבנת האחר, זיהוי נורמות חברתיות והשפעתן ומתוך פתיחות ורגישות כלפי אנשים מקבוצות חברתיות ותרבותיות אחרות.

קראו עוד >>

מיומנויות חברתיות

מיומנויות חברתיות הן המיומנויות בהם משתמשים בני אדם כדי לתקשר ולבוא באינטראקציה עם בני אדם אחרים, הן באופן מילולי והן באופן בלתח מילולי באמצעות מחוות, שפת גוף ומראה חיצוני.

קראו עוד >>

למידה חברתית רגשית

התהליך באמצעותו מתפתחת אינטגרציה בין תהליכים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים המקדמים התפתחות מיטבית, חוסן, השגת מטרות ושגשוג במגוון הקשרים וסביבות תרבותיות.

קראו עוד >>

אוריינות גלובלית

יכולתו של הפרט להבין את האחר, לזהות מצבים חברתיים ולהתנהג באופן המאפשר אינטראקציות מיטביות עם פרטים אחרים וקבוצות בהקשרים שונים. היכולת להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות, פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים מתרבויות וקבוצות אחרות, לעבוד בשיתוף פעולה עימן ולכבד נורמות חברתיות.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר