הערכה

Evaluation
תהליך שיטתי של איסוף מידע על נושא ההערכה אחריו מתבצע ניתוח המידע ושימוש בממצאים המתקבלים מסייע במערכת החינוך לשם שינוי ושיפור תהליך הלמידה וההוראה. הערכה כוללת את המגוון המלא של שיטות ודרכים לקבלת מידע אודות הלמידה של התלמיד, ואת השיפוט הערכי לגבי התקדמותו בלימודים. הערכה מתייחסת לטיב הביצוע של הפרט (בירנבוים 1997).

איסוף המידע יכול להתבצע במצבים שונים, כגון: למידה, הוראה, תוכנית או פרויקט, חומרי ועזרי לימוד, ארגונים ומערכות, מדיניות וכדומה. שני המונחים המקובלים להערכה: Evaluation ו- Assessment מתייחסים למטרות שונות של הערכה. Evaluation מתייחס לאיכות ורמת הביצועים לצורך קבלת החלטות ו- assessment מתייחס לקבלת משוב על ידע, מיומנויות ועמדות. בהקשר להישגי תלמידי מקובלים המונחים: העררכה לשם למידה (הערכה מעצבת- formative) והערכה של הלמידה (הערכה מסכמת summative).

גנר-גרשגורן, א. מדידה ו/או הערכה הוגנות בהערכה ודוגמא. אוחזר ב-27 בפברואר

גנר-גרשגורן, א. מדידה ו/או הערכה הוגנות בהערכה ודוגמא. אוחזר ב-27 בפברואר

הערכה ומשוב. פורטל עובדי הוראה

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר