זכויות יוצרים

Copyright
ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו.

הגנה זו מעוגנת בחוק (זכויות יוצרים התשס"ז), הקובע כי בעל הזכויות רשאי לאשר או לשלול שימוש ביצירה ורשאי לדרוש תמורה כספית על השימוש ביצירה. זכות היוצרים ניתנת להורשה, אך החוק מגביל את הכלת הזכות, כך שלאחר זמן הקבוע בחוק היצירה הופכת ל'נחלת הכלל' ומותר לכלל לעשות בה שימוש. לצד זכות הייצרים קיימת גם 'הזכו המוסרית' והיא זכותו של היוצר לקבל הכרה על יצירתו. זכות זו אינה ניתנת להעבר ואינה פגה לעולם. הסימון CC מקובל לציון יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, אך יש לדעת כי גם כאשר סימון זה אינו מופיע לצד היצירה, חל על היצירה חוק זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים. ויקיפדיה.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר