קשיים או אתגרים רגשיים

Emotional Difficulties or Emotional Challenges
מושג על המתייחס להפרעות מרובות בתחומים הרגשי וההתנהגותי.

דוגמאות לקשיים רגשיים בספרות: חרדה מצבית, פחדים, פוביות, דכאון, ADHD, ODD, הפרעות התנהגות, ספקטרום האוטיזם, הפרעות פסיכוטיות הפרעות אכילה ושימוש בחומרים מסוכנים כגון סמים. emotionaldisorders and substance and drug abuse.בלמידה מקוונת ארבעה אתגרים רגשיים-חברתיים מרכזיים :

  1.  שימור תחושת השייכות למסגרת החינוכית.
  2. שמירה על מעורבות ואפקטיביות בתהליך הלמידה וההוראה.
  3. שמירה על קשר בינאישי.
  4. התמודדות מתמשכת עם מתח ושחיקה. אתגרים אלה, באים לידי ביטוי במגוון של תופעות במרחב החינוכי ובכללן: תחושות של בדידות וזרות במרחב הלימודי המקוון שעלולות להוביל להתנתקות מהכיתה ומהלמידה המקוונת, בריונות ברשת שעלולה לפגוע בתחושת השייכות של תלמידים במרחב הלמידה המקוון, פגיעה באיכות האינטראקציות החברתיות ועלייה ברמות חרדה, מתח ודיכאון.

Poulou, M.S. Emotional and Behavioural Difficulties in Preschool. J Child Fam Stud 24, 225–236 (2015).

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר