דוח: הכשרה

ידע טכנולוגי-פדגוגי-תכני

ידע טכנולוגי-פדגוגי-תכני הנידרש למורים כדי לשלב טכנולוגיה, פדגוגיה ותכנים בהוראה. ידע זה דורש הבנה מעמיקה של ידע בחינוך, ייצוגי מידע וידע של תכני הלמידה וכל אלו בשילוב טכנולוגיה.

קראו עוד >>

התייחסות אקולוגית

התייחסות הלוקחת החשבון את יחסי הגומלין בין בעלי העניין (תלמידים, הורים, מורים, חוקרים, קובעי מדיניות, מנהלים) השונים ואת יחסי הגומלין בין בעלי העניין לסביבתם (בית, שכונה, בית ספר, עיר, מדינה, מצב עולמי).

קראו עוד >>

הערכה מעצבת

פעולות הערכה הנעשות במהלך הלמידה או במהלך פיתוח של תכנית או של תוצר כלשהו, והיא נועדה לספק מידע לצורכי שינוי או שיפור הלמידה. הערכה מעצבת מתייחסת לביצוע מסוים של הלומד, כך שיבין מה עליו לעשות כדי לשפר את איכות ביצועיו.

קראו עוד >>

גמישות בלמידה או למידה גמישה

למידה גמישה היא שיטת הוראה בה לתלמיד יש חופש ביחס לאופן הלמידה, משכה ועיתויה. סביבת למידה גמישה מתייחסות לדרכים בהן משומש מרחב הלמידה הפיזי, התלמידים מקובצים לקבוצות לשם למידה ובה מושקע הזמן בלמידה.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר