דוח: הכשרה

גמישות בלמידה או למידה גמישה

למידה גמישה היא שיטת הוראה בה לתלמיד יש חופש ביחס לאופן הלמידה, משכה ועיתויה. סביבת למידה גמישה מתייחסות לדרכים בהן משומש מרחב הלמידה הפיזי, התלמידים מקובצים לקבוצות לשם למידה ובה מושקע הזמן בלמידה.

קראו עוד >>

אתיקה

האתיקה כתפיסה מנסה להשיב על השאלה מהם עקרונות המוסר שלאורם עלינו לנהוג בכל מעשינו, בעיקר כשיש למעשינו השפעה על האחר .

קראו עוד >>

גישה מתכללת להכשרת מורים

המטרה של "הגישה המתכללת" היא לטפח את היכולת של הפרט לנהל אינטראקציה עם הסביבה ועם עצמו באמצעות מערכות סמלים שונות. הפעילות על פי הגישה המתכללת תבנה סביב מטרה ברורה ומתבססת על יחידות עשייה משמעותיות, בהן מעורבים תפקודי תודעה שונים. ההתנסות תהיה בפרוייקט ארוך טווח כדי לאפשר העמקה, ורצף הפעילות ינבע מההגיון הפנימי של הפעילות עצמה.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר