משפחת מונחים: מיומנויות רגשיות

רפלקציה והערכה עצמית

טכניקת הוראה שבה המורה בוחן עצמו במהלך השיעור ולאחריו ובודק האם תלמידיו הבינו אותו, עד כמה השיעור קידם אותו ואת תלמידיו מבחינה מקצועית.

קראו עוד >>

מיומנויות הכוונה עצמית בלמידה

התייחסות לפעולות שהלומד עושה באופן עצמאי תוך גיוס משאבים קוגניטיביים, מטה-קוגניטיביים ומוטיבציונים על מנת להשיג את מטרות הלמידה שלו, בתהליכי תכנון, ניטור והערכה של פעולותיו. כולל תהליכים מרובים לרבות הצבת מטרות, תכנון, שימוש באסטרטגיות, בקרה, ורפלקציה אשר מעודדים למידה והשגת השגים בתחומים רבים.

קראו עוד >>

למידה חברתית רגשית

התהליך באמצעותו מתפתחת אינטגרציה בין תהליכים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים המקדמים התפתחות מיטבית, חוסן, השגת מטרות ושגשוג במגוון הקשרים וסביבות תרבותיות.

קראו עוד >>

ויסות עצמי או הכוונה עצמית

ויסות עצמי הוא מצב בו התלמיד מציב מטרות ללמידה שלו תוך שהוא מבקר על הקוגניציה, המוטיבציה וההתנהגות שלו, מווסת אותן ושולט בהן, כאשר מטרותיו של התלמיד וכן דפוסים סביבתיים מכוונות ותוחמות את התלמיד.

קראו עוד >>

אוריינות גלובלית

יכולתו של הפרט להבין את האחר, לזהות מצבים חברתיים ולהתנהג באופן המאפשר אינטראקציות מיטביות עם פרטים אחרים וקבוצות בהקשרים שונים. היכולת להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות, פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים מתרבויות וקבוצות אחרות, לעבוד בשיתוף פעולה עימן ולכבד נורמות חברתיות.

קראו עוד >>

אחריות ובחירה

החלטה מתוך מחשבה מודעת לנקוט באחת מתוך כמה אפשרויות. ניהול עצמי של למידה ופעילויות תוך מתן דין וחשבון עצמיים על התהליך ותוצאותיו.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר