אוריינות דיגיטלית

Digital Literacy
כלל המיומנויות, האסטרטגיות ודפוסי החשיבה הייחודיים שמשתמשים נדרשים להפעיל בעבודה בסביבות דיגיטליות ומקוונות.

האוריינות הדיגיטלית הינה היכולת לתפקד ולפעול במרחב הטכנולוגי דיגיטלי, מייצגת מגוון מיומנויות קוגניטיביות, חברתיות-רגשיות וטכניות, הבאות לידי ביטויי בהבנה ופיענוח, יצירה ,הצגת ידע ושיתופו וכן תקשורת (5C). מיומנויות אלו מאפשרות ללומדים להפגין מיומנויות בשימוש בטכנולוגיה וברשתות מחשבים, כגון, יכולת לקחת חלק בקהילות מקוונות ורשתות חברתיות תוך הקפדה על כללי התנהגות, להפגין כישורי חשיבה ביקורתית, יכולת לחפש מידע בסביבה דיגיטלית, לעבד מידע באופן ביקורתי, לשתף במידע, להציג ידע בסביבה דיגיטלית או באמצעים טכנולוגים, לפתור בעיות מורכבות ולייצור תוכן אינטרנטי. אוריינות דיגיטלית קשורה לאוריינות מידע, אתיקה וסכנות ברשת.

האוריינות הדיגיטלית למעשה הגדירה מחדש תהליכי חשיבה ודרכי למידה ואת המושג השתייכות באמצעים דיגיטליים ודרכי התקשרות במדיה (Jones, Chik & Hafner, 2015Hafner, Chik & Jones, 2015). רמה נמוכה של אוריינות דיגיטלית יכולה להתבטא בקרב תלמידים באיחורים, טעויות בהגשה, בקשות תכופות לעזרה והיעדרויות רבות ולהוביל לתחושת לחץ. אנשי חינוך, בעיקר אלה המתקשים ברמה הטכנולוגית, עלולים לחוש ירידת ערך, חוסר מסוגלות והיפוך תפקידים מורה-תלמיד בשל "עליונות טכנולוגית" של התלמידים.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר