אוריינות שפתית

Language Literacy
אוריינות פירושה ידיעת קרוא וכתוב בשילוב שימוש מיומנויות הקריאה והכתיבה בהלימה עם המאפיינים של מצבים חברתיים.

אוריינות שפתית נרכשת במצבים חברתיים וכוללת יותר מאשר קרוא וכתוב כפשוטם, אלא קליטה של מצבים חברתיים ושימוש בממיומנויות קרוא וכתוב ההולמות מצבים אלה.

Chevalierת J. F. (). Heritage Language Literacy: Theory and Practice, Brandeis University. Retrieved on February 25, 2021 from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32762654/chevalier.pdf?1389781778=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHeritage_Language_Literacy_Theory_and_Pr.pdf&Expires=1614268913&Signature=WTYez1TyH~5w-e-VDmZCwqtEEUUiVkeI3QIZ7sFfVHR6Dh8yLI0Nss8Vc0ZMJXqUUhOd2Z~PkDSTH2NyJOq7OHzcR9rjy6CXBwsah-c1YMIDU0-1UlYahD5ZW1A-Qpm5e06Lmvp1WmJ-zx-9fUSOSpUNLLTSkNCroXbZF7XtXgqlOckrBE6~Y6JYUmghqAIRnv02rKHbLkuM5gmwzo9TIrUzkxuNOHIDAocIc~dnZAB-HSc2YXlqqn9IfdcgvmpuhafcmI-jXgWHLrSHRZePQ68pDCpajcMKLod-Ww7soNuFUs5~elHJzIvLHov7kuF5mRSx2uijuUa2CdeAIMClyA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר