הוראה מקוונת, למידה מקוונת

Online Learning
סוג של למידה אלקטרונית, אשר עושה שימוש ברשת האינטרנט.

הלמידה המקוונת היא אחת האפשרויות ליישום של למידה משולבת מחשב והיא יכולה להתבצע גם באמצעות כל מכשיר אלקטרוני אחר המאפשר גישה לאינטרנט. כגון: מחשב, טאבלט וטלפון חכם. בלמידה מסוג זה, בכל פעם שהמורה/התלמידים מתחברים לאינטרנט, עשויה להתרחש הוראה /למידה מקוונת בין אם המורה והתלמידים נמצאים באותו המקום ובין אם לא ובין אם הם נמצאים באותו הזמן. למידה או הוראה מקוונת דורשת נגישות למכשירי קצה וחיבור לאינטרנט, מרחב למידה ביתי שקט, שאינו זמין לכל אחד/ת, כישורי למידה עצמאית, תמיכה הורית. למידה מקוונת מאפשרת ללומד אוטונומיה.

חסמים בהן נתקלות קבוצות מחולשות בכל הקשור להישגים אקדמיים ונגישות להשכלה משתכפלים גם כאשר הלמידה נעשית בפלטפורמות מקוונת. היכולת לעשות שימוש מקדם בטכנולוגיות דיגיטליות, לרבות הוראה מקוונת, קשורה גם לאוריינות שפתית ואוריינות דיגיטלית. למאפייניה הייחודיים של הלמידה המקוונת (ובכללם, חסך באינטראקציות חברתיות, מיעוט רמזים חברתיים, למידה והוראה מול מצלמה, אתגרים טכנולוגיים) ישנן השלכות במגוון תחומים.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר