חוסר השוויוניות בהקצאת המשאבים בחינוך

Resource Inequity
זוהי הקצאת משאבים לקבוצות שונות באוכלוסייה, שאינה תורמת להגשמת שיוויון הזדמנויות.

הקצאה לא שוויונית, הינה הקצאה דיפרנציאלית לאוכלוסיות תלמידים שונות, שמשמעותה תקציבים גדולים יותר לאוכלוסיות חלשות יותר מבחינה חברתית־כלכלית. במילים אחרות, הקצאת משאבים שוויונית איננה מפחיתה את אי השוויון בהישגים ואולי אף מגבירה אותו, כי לרוב תלמידים מקבוצות אוכלוסייה מבוססות חברתית־ כלכלית מנצלות טוב יותר את המשאבים המוקצים להן. אי לכך הקצאת משאבים לא שוויונית, המקצה משאבים רבים יותר לתלמידים משכבות חברתיות־כלכליות חלשות היא תנאי הכרחי — אם כי לא מספיק — לצמצום פערי הישגים בין קבוצות האוכלוסייה השונות.

איילו, ח., בלס, נ., פניגר, י., ושביטאי, י. (2019). אי שוויון בחינוך ממחקר למדיניות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר