ידע בהערכה AK

Assessment knowledge
ידע אודות הדרך בה ניתן לבצע שיפוט של עבודת האדם

ידע בהערכה הינו רובד נוסף של ה-PCK. ידע על הערכה המתייחס לידע שיש ברשות המורה לגבי התוכן שיש להעריך והשיטות שהמורה משתמש על מנת לעשות זאת. ה-AK הוא שלב ייחודי בהתפתחות הידע של המורים אשר נמצא ברמה אחת מעל ה-PCK, וזאת משום שהוא דורש לא רק את היישום של חום תוכן מסוים אלא גם את התיכנון והעיצוב של משימות אשר משרתות את הערכה של תוצרי הלמידה של התלמידים. ניתוח המשימות שתוכננו על ידי מורים יכולות לשמש ככלי לקביעת רמת ה-AK שלהם.

Magnusson, S., Krajcik, J. and Borko, H., 1999. Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-132). Springer Netherlands

Martinovic, D., & Manizade, A. G. (2018). The challenges in the assessment of knowledge for teaching geometry. ZDM, 50(4), 613-629.

Avargil, S., Herscovitz, O., & Dori, Y. J. (2012). Teaching thinking skills in context-based learning: Teachers’ challenges and assessment knowledge. Journal of science education and technology, 21(2), 207-225.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר