ידע תוכן CK

Content knowledge
ידע אודות תחום התוכן הנלמד

דע בתוכן – המושג ידע בתוכן מתייחס לגוף הידע שהמורה מלמד אותו גם מצופה מהתלמידים ללמוד בנושא או תחום תוכן מסוים (שולמן, 1987). זה הוא סוג הידע הפדוגוגי הבסיסי ביותר, בלעדיו המורה לא יכול לבצע את עבודתו כנדרש. סוג ידע זה מאפשר למורה הן ללמד והן לבצע מטלות הוראה בסיסיות כמו הצגת רעיונות, מענה לשאלות התלמידים "מדוע", קישור בין רעיונות בסיסיים שונים ושינוי משימות לתלמידים על מנת להפכן לקשות או קלות יותר.

Shulman, L.S., 1987. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard educational review, 57(1), pp.1-23.

Loewenberg Ball, D., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special?. Journal of teacher education, 59(5), 389-407.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר