למידה שיתופית מקוונת

Onlince Collaboration Learning
למידת עמיתים בסיוע טכנולוגיה או למידה בקהילה לומדת, שיכולה להתקיים בשלוש רמות: שיתוף במידע (information sharing), שיתוף בתוצר הלמידה (cooperation) ושיתוף בתהליך הלמידה (collaboration). למידה שיתופית מקוונת הנה פדגוגיה בגישה ההבנייתית המאפשרת למידה משמעותית וחווייתית בקבוצה ו/או עם עמיתים. למידה כזו מקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. .

זוהי למידה המתרחשת בזוגות, קבוצות קטנות או קהילות למידה.קיימות שלוש רמות של שיתופיות: שיתוף: sharing, coopration and collaboration. על המורים להקפיד על חמישה עקרונות ומרכיבים: תלות הדדית חיובית, אחריותיות אישית וקבוצתית, עידוד הדדי להצלחה, שימוש בכישורים בינאישיים וחברתיים והליך קבוצתי של בחינת ההתקדמות לקראת המטרה המשותפת. מומלץ כי מורים יעודדו את התלמידים להסתייע בתלמידים אחרים כאשר הם נתקלים בקושי טכנולוגי, אקדמי ו/או רגשי, יעבדו בצוותים, ייצרו הזדמנויות בהן תלמידים יקבלו משוב מתלמידים אחרים, יעבדו בחדרים בפלטפורמה הדיגיטלית ועוד. למידה שיתופית היא אחד מעשרת העקרונות המנחים של SEL ליישום בלמידה מקוונת.

לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה – הצעת עקרונות יישומיים להערכת הלמידה. רב-גוונים: מחקר ושיח, גיליון בנושא למידה פעילה ומערבת בהשכלה הגבוהה, 252-223.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר