מבחנים מקוונים

Proctoring or Online Tests or Testing
שיטה להבטחת יושרה אקדמית הכוללת פיקוח על תלמידים במבחנים ובחנים. מבחן מקוון הינו בחינה המבוצעת בעזרת מחשב או טבלט או טלפון (בצורה מקוונת), במרבית המקרים הבחינה כוללת שאלות עם תשובות קצרות או שאלות רבות-ברירה.

מבחן מסוג זה בודק או מעריך באופן כללי את ידע התלמיד הנרכש במהלך לימודיו על ידי השוואת תשובותיו עם מאגר תשובות שהוכנס קודם בשאלון הבחינה. ביכולת התלמיד לקבל משוב וציון מיידים כולל התייחסות לתשובותיו השגויות. התלמיד יכול לערוך את תשובותיו בהתאם למטרת המבחן. בחינות מסוג זה מציגות יתרונות שונים: חיסכון בזמן ההערכה, שיפור באיכות המשוב הניתן לתלמיד, מעקב מהיר וקל אחר הישגי התלמידים, עריכת ניתוח תוצאות השאלות ודיווח אוטומטי דגיטלי. מבחנים דיגיטליים נערכים לפי שתי גישות:

  1.  התלמידים נבחנים בצורה אוטונומית בלי השגחה ישירה, או
  2. השגחה בחדרים או מעבדות מחשבים כדי לוודא קיום טוהר בחינות במיוחד כדי לוודא שהנבחן הוא מי שאמור להיבחן. תלוי במשאבים של בית הספר, מבחן דיגיטלי עלול להיות כרוך בבעיות של חיבור לאינטרנט ודרישה למספר רב של מחשבים, חדרים ומשגיחים.

Adanır, G. A. (2020). Assessment Types and Methods in Distance Learning. In Handbook of Research on Determining the Reliability of Online Assessment and Distance Learning (pp. 24-42). IGI Global.

Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M. J., González-Tato, J., & Mikic-Fonte, F. A. (2013). Blended e-assessment: Migrating classical exams to the digital world. Computers & Education, 62, 72-87.

Siarova, H., Sternadel, D., & Masidlauskaite, R. (2017). Assessment practices for 21 st century learning: review of evidence. NESET II report

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר