מודל ה-SAMR

מודל לשילוב מיטבי של טכנולוגיה בהוראה הכולל שתי רמות: בסיסית ומתקדמת ובכל אחד מהן שני שלבים. "החלפה" ו"העצמה" מוגדרים כיישום בסיסי שבו משמשת הטכנולוגיה ככלי עזר ואילו "שינוי" ו"הגדרה מחדש" מהווים יישום מתקדם כלומר הם מספקים הזדמנויות חדשות ללמידה שלא ניתן להשיג בקלות ללא טכנולוגיה.

מודל זה מאפשר לתאר שינוי או שיפור במשימות מקוונות, ומסדר את שלבי השינוי משימוש בסיסי בטכנולוגיה כאמצעי להחלפה או להרחבה של פרקטיקות הנהוגות לשימוש מיטבי הכולל שינוי והגדרה מחדש של הפרקטיקות, כך שהטכנולוגיה מאפשרת יצירה של משימות חדשות שבעבר לא ניתן היה לבצען.

Puentedura, R. (2013). SAMR: A contextualized introduction. Retrieved December 5, 2018

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר