עומס קוגניטיבי

Cognitive Load
היחס בין המשאבים הקוגניטיביים הזמינים לביצוע משימה לבין התביעות המוצבות על ידי משימה מסוימת. הלמידה הינה מיטבית כאשר המשאבים הקוגניטיביים ברשות הפרט תואמים את תביעות המשימה.

עומס קוגניטיבי (קוֹגְנִיטִיבִי: המבוסס על חשיבה, בניגוד על אמוציונלי, המבוסס על רגשות) הוא מושג רב מימדי המייצג את העומס המוטל על המערכת הקוגניטיבית של לומד מסוים בזמן ביצוע מטלה כלשהי. עומס קוגניטיבי עשוי לנבוע מגורמים סיבתיים: מאפייני סביבת הלימוד, מאפייני הנושא הנלמד ויחסי הגומלין בין שניהם, ומגורמי הערכה: בקרה ופיקוח מתמשכים על הביצועים

Paas, F. G., & Van Merriënboer, J. J. (1994). Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach. Journal of educational psychology, 86(1), 122.

Prisacari, A. & Danielson, J. (2017). Computer-based versus paper-based testing: Investigating testing mode with cognitive load and scratch paper use. Computers in Human Behavior, 77, 1-10.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר