פערים חינוכיים

Achievement, Educational Gap
הפער החינוכי מתייחס לאי השיוויון בביצוע אקדמי בין קבוצות תלמידים.

פערים חינוכיים ניכרים בציונים , מבחנים סטנדרטים, בחירה בקורסים, שעורי נשירה ושעורי נשירה מהשכלה גבוהה. המושג פערים חינוכיים מתאר, בדרך כלל, אי שיוויון בין תלמידים אפרו-אמריקנים והיספניים בארצות הברית, הנמצאים בתחתית סולם ההשגים, לבין תלמידים לא-היספניים, וכן את אי השיוויון בין תלמידים ממשפחות בעלת הכנסה נמוכה לבין תלמידים ממשפחות עם הכנסה גבוהה יותר. בעשור האחרון אנשי אקדמיה וקובעי מדיניות מתמקדים גם בפערים חינוכיים בין קבוצות שונות, כגון קבוצות על פי מגדר.

מדינת ישראל מאופיינת בפערים חינוכיים רבים ועמוקים. בהישגיה הנמוכים במבחני ההשוואה השונים, ביחס לשאר מדינות ה-OECD ובאים לידי ביטוי הן במבחני השוואה בינלאומיים (כגון: PISA) והן במבחנים פנימיים (כגון: מבחני הבגרות). מקורם של הפערים החינוכיים בפערים חברתיים כלכליים.

הפערים החינוכיים מובילים, בתורם, להחרפת אי השוויון הכלכלי, פגיעה במוביליות חברתית ובשוויון הזדמנויות. ההשפעה של אי השוויוניות על הפסד הפיתוח של ההון האנושי הינה משמעותית ומשליכה על הפסד במונחים של תוואי הצמיחה של המשק, פריון העבודה וקצב העלייה בתמ"ג בטווח הארוך, ופוגעת בערכים של צדק ושוויון הזדמנויות; כמו כן, היא עלולה להחליש גם את מידת הלכידות החברתית של מדינה ולפגוע ביכולת התחרותיות העתידית שלה. ההוראה והלמידה צריכות להתקיים כך שתהיינה נגישוֹת מרחוק לכל תלמידי בית הספר והמורים.

Achievement Gap. Education Week. Retrieved on February 2021.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר