תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטיים

Constructivist Learnig Processes
תהליכי למידה הרואים בלומד סוכן פעיל ברכישת ידע. בתהליכים אלה התלמיד בונה את הידע באמצעות גילוי מידע ושינויו, בחינת מידע חדש אל מול מידע קודם ובחינה מחודשת של כללים במצבים הכללים אינם ישימים עוד.

למידה קונסטרוקטיבית מדגישה את חלקו של התלמיד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית. הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע. תפקיד המורה: הצבת הילד במרכז, למידה בהקשר, המורה כסוכן לשינוי מושגי, כמנחה וכתומך בקהילת לומדים, משוב מיידי של המורה לפעולותיו של התלמיד. תפקיד התלמיד: אקטיביות, חשיבה יצירתית, בנייה עצמית של מטעני הידע האישיים בהתאם לידע קוגניטיבי קודם וההקשר שבו מתקיימת הפעילות – כתוצאה מכך המוח נבנה ומסתעף. תהליכי למידה קונסטרוקיביסטיים מדגישים את חלקו של הלומד בהבניית הידע, ומעודדים תהליכי למידה פעילה, במרכז, כגון למידה בדרך החקר(inquiry) או למידה מבוססת פרויקטים (Project-based learning – PBL).

פרקינס, ד. (תשס"א 1). פנים רבות לקונסטרקטיביזם. חינוך החשיבה 19, 143-148

Olusegun, B. S. (2015).Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching and Learning. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 5(6), 66-70

Perkins. D. (1999). The Many Faces of Constructivism, in Educational Leadership, 57(3), 6-11.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר