מדינה 2: צרפת

באילו תנאים עשויות תוכניות לימודי השלמה להצליח ומתי הן נכשלות?

אחת הדרכים המקובלות לסיוע וקידום של תלמידים הזקוקים לעזרה במערכת החינוך הינה תוכניות השלמה פרטניות שמטרתן לסייע לתלמידים בתחומים בהם הם מגלים קשיים. הפעלתן של תכניות השלמה היא מורכבת מכיוון שהצלחתן כמו גם היכולת ליישם אותן בקנה מידה רחב מושפעות מגורמים רבים. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי עוסקת במורכבות היישום של תוכניות השלמה ובבחינת ההשפעות שהן מייצרות עבור התלמידים.
המאמר הראשון בחן תוכניות השלמה בפלורידה, ומצא שהשפעתן החיובית הישירה לטווח הקצר דועכת, אך נמצאו להן השפעות לא ישירות בטווח הבינוני -ארוך שעשויות להעיד על השפעות שלא ניתנות למדידה במבחנים סטנדרטיים.
המאמר השני בחן את השפעותיה של תכנית לימודי השלמה ארצית בצרפת, ומצא כי בהעדר הנחייה ופיקוח בחירת התלמידים לתוכנית הינה מוטה, וכי אופני היישום של התכנית עשויים להוביל להשפעות שליליות על הישגי התלמידים.

קראו עוד >>

מדוע הטיות מגדריות של צוותי הוראה עלולות לפגוע הן בתלמידות, הן בתלמידים?

בשנים האחרונות הספרות המחקרית מצביעה על הטיות מגדריות סמויות של מורים ומורות שעשויות להשפיע על הישגי התלמידים. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי בוחנת את הפערים המגדריים בתחום המתמטיקה ואת ההשפעות שלהם לטווח קצר וארוך.
המאמר הראשון בחן בתי ספר יסודיים בישראל ומצא הטיה מגדרית בציונים לטובת התלמידים, אשר השפיעה לטווח ארוך על ציונים ובחירת מספר יחידות הבגרות בהמשך.
אך, בעוד שההכרה בפערים מגדריים והניסיון לצמצם אותם הינן שאיפות חיוביות, ניכר כי לעיתים הפער מתהפך בשל ניסיון זה.
המאמר השני בחן הטיות מגדריות בלימודי מתמטיקה בצרפת, ומצא שהפער של התלמידות מהתלמידים נסגר, אך כי כיום קיימות הטיות של צוותי הוראה לכיוון ההפוך לטובת התלמידות.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר