הוראה ממוקדת תחום דעת

Content-Area Focused Teaching
הוראה המונחית על ידי עקרונות ייחודיים לחומר הנלמד.

התנסויות מומלצות:

  1. מפגש עם כלים חדשים בהקשר של דרכי פעולה מוכרות. והתקדמות על הרצף אל פיתוח דרכי פעולה
    חדשות בכלים חדשים.
  2. מפגש עם התפקידים השונים של כלים טכנולוגיים בהוראה ולמידה לפי מודל סאמר.
  3. הכשרה בדגם של חשיפה כלומדים לכלים ודרכי פעולה ליישום.
  4. התנסויות מרובות ככל האפשר ביישום תהליכי הוראה ולמידה בשילוב של כלים טכנולוגיים.
  5. מפגש עם מרחבים המזמנים היכרות וחשיפה לכלים ודרכי הוראה.
  6. מפגש עם מרחבים וקטלוגים של כלים דיגיטליים רלוונטיים לתחומי הדעת השונים.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר