הערכה מעצבת

Formative Evaluation
פעולות הערכה הנעשות במהלך הלמידה או במהלך פיתוח של תכנית או של תוצר כלשהו, והיא נועדה לספק מידע לצורכי שינוי או שיפור הלמידה. הערכה מעצבת מתייחסת לביצוע מסוים של הלומד, כך שיבין מה עליו לעשות כדי לשפר את איכות ביצועיו.

הערכה שבבסיסה, קידום ועיצוב תהליכי הלמידה וההוראה (לוי-ורד, 2019). מכאן שבגישת הערכה זו אין התמקדות בהערכת התוצר, אלא בהערכת התהליך (בירנבוים, יועד, כ"ץ וקימרון, 2004). הערכה זו מהווה למעשה כלי לתמוך בלמידה על מנת את איכות תהליך הלמידה-ההוראה ומכאן גם את תוצאותיה באמצעות זיהוי צרכי הלמידה והתאמת ההוראה לצרכים אלו. ניתן לבצע הערכה מעצבת באמצעות מתן מטלות נוספות דומות כגון תיק עבודות או תוצרי פרויקטים והזדמנויות נוספות להגשות לצורך שיפור תוצרי הלמידה.

בירנבוים, מ. (2007). הערכה לשם למידה. הד החינוך, 81(7), 46-40.

לוי-ורד, ע' (2019). לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה – הצעת עקרונות יישומיים להערכת הלמידה. רב-גוונים: מחקר ושיח, גיליון בנושא למידה פעילה ומערבת בהשכלה הגבוהה, 252-223.

בירנבוים, מ', – יועד, צ', כ""ץ, ש' וקימרון, ה' (2004), יחידה 2: עקרונות ה- הל""ה (הוראה-למידה-הערכה) החלופית. מתוך בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל""ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר