שונות בין התלמידים

Variance Among Students
שונות בין התלמידים כוללת את ייחוד התלמידים על גבי מדדים מרובים, כגון שלב התפתחותי, תרבות, סגנון למידה, כחשורים חברתיים וכעוד.

שונות בין תלמידים יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון ממדים:

 • שונות במשאבים (כגון, תשתית אינטרנט, מחשבים, מיקרופונים, רמקולים) על רקע, מצב סוציואקונומי, מצב משפחתי
 • שונות במיומנויות הכוונה עצמית בלמידה מקוונת.. שונות חברתית על רקע השתייכות דתית, מגזרית ומגדרית, המשליכה על ההנגשה ולגיטימיות השימוש בכלים מקוונים.
 • שונות במיומנויות קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות ופיזיות המשפיעה על אופן הלמידה המקוון.
 • שונות במטרות הלמידה על פני רצף תכנית הלימודים. שונות ובדרכי הלמידה המתאימות לצרכים של התלמיד.

נושא מתן מענה לשונות בכיתה נידון בספרות המחקרית. שתי תיאוריות מובילות מהוות פריזמה למתן מענה פדגוגי לשונות: פרסונליזציה ועיצוב אוניברסלי ללמידה והן ניתנות ליישום בהוראה מקוונת. התנסויות מומלצות

 1. פיתוח מודעות של המורים לסטנדרט של מתן מענה למגוון התלמידים בהוראה מקוונת. ניתן ליישם את פיתוח המודעות לשונות באמצעות התאמת תכנית השתלמות המורים עצמה לשונות ביכולות וסגנונות של מגוון המורים המשתלמים.
 2. מפגש עם ידע אודת מאפייניהן של אוכלוסיות שונות.
 3.  נתונים לגבי האמצעים )מחשבים, מיקרופונים, מצלמות, תשתית אינטרנט העומדים לרשות אוכלוסיות שונות במצבים של למידה מקוונת בחירום.
 4. מפגש עם ידע מחקרי ומהשדה למגוון אפשרויות המענה לשונות בין התלמידים.
 5. מפגש עם גישות ותיאוריות שונות בחינוך והזדמנויות למידה מקוונת.
 6. התנסות בתכנון תהליכי הוראה-למידה-הערכה (מעצבת ומסכמת) מקוונת עבור לומדים שונים מבחינת צרכים, מיומנויות, ומטרות.
 7. דגש על הרעיון שאפשר להגיע לאותן מטרות לימודיות בדרכים שונות על ידי מיפוי תוכן (מה נלמד?).
 8. התחשבות בהעדפות התלמיד ומתן בחירה לתלמידים את תהליך הלמידה שלהם(איך נלמד?) ואת הדרך בה יוצג תוצר הלמידה מרחוק (איך מציגים הבנה).
 9. שימוש בבסיס נתונים לגבי לומדים שונים וחוויית הלמידה שלהם בתקופת הקורונה והפקת לקחים בהכשרת המורים.
 10. שיקוף ועידוד אימוץ הגישה לפיה הוראה מקוונת מביאה עימה הזדמנויות למתן מענה לשונות בין
  לומדים (מורים בתוכנית ההכשרה ותלמידים בכיתה) בדרך יותר נגישה מאשר למידה מסורתית.

התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך הישראלית (2013) . חוברת חומרי רקע לכנס. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר