25.01.2024

התנדבות נוער ופעילות בלתי פורמלית בחירום ושגרה: יתרונות ההתנדבות (1)

השתתפו בכתיבת הסקירה: עודד בושריאן, אנה קובובסקי, אסף שטיין

בסקירה היומית נציג סיכום של שני מאמרים שבחנו השפעת ההתנדבות על בני נוער. המאמר הראשון ערך סקירה אודות ההשפעות החיוביות של התנדבות על התפתחות מתבגרים. התנדבות, כמו פעילויות חינוכיות חוץ-בית ספריות אחרות, נחשבת לחלק מהחינוך הבלתי-פורמלי של תלמידים. לצד ההשפעה החיובית של התנדבות על מושאיה, יש לבחון גם את השפעתה על המתנדבים עצמם.  המאמר השני בחן את ההשפעה של התנדבות על התפיסות החברתיות והאישיות של המתנדבים, ותיאר את המנגנונים שבבסיס השפעה זו.

תובנות והמלצות מרכזיות ליישום

  1. התנדבות תורמת לפיתוח יכולות אקדמיות, רגשיות וחברתיות בקרב מתבגרים.
  2. התנדבות מפתחת יכולות רגשיות וחברתיות לצד התפתחות אישית ועצמאות.
  3. כדי להפעיל התנדבות של צעירים בצורה היעילה ביותר, יש צורך בתמיכה מערכתית שתבטיח שהפעילות תהיה לטווח ארוך ותסייע לצעירים לפתח תפיסה עצמית חיובית ורגישות חברתית.
  4. יש צורך לפתח תוכניות והדרכות המכוונות לטיפוח תפיסתם העצמית של הצעירים, מה שעשוי לסייע להם להתחבר לקהילתם ולפתח רגישות חברתית.

התנדבות כנכס לבריאותם של מתבגרים

תלמידי בתי ספר בשכבות גיל שונות. התנדבות, כמו פעילויות חינוכיות חוץ-בית ספריות אחרות, נחשבת לחלק מהחינוך הבלתי-פורמלי של תלמידים. לצד ההשפעה החיובית של התנדבות על מושאיה, יש לבחון גם את השפעתה על המתנדבים עצמם. המאמר שיסוכם להלן בחן פן אחד של השפעה זו – ההשפעות החיוביות של התנדבות על התפתחותה של בריאות תקינה אצל מתבגרים. כדי לבחון השפעות אלו, ערכו נייה הרנאנטס ושותפותיה לכתיבה סקירה שיטתית של מאמרים אקדמיים בנושא. הסקירה התמקדה במאמרים שפורסמו בין השנים 2010-1980 ושבחנו את ההשפעה של פעילויות התנדבות שהשתתפו בהן מתבגרים בהקשרים קהילתיים.

תפיסת הקהילה בקרב מתבגרים מתנדבים כתלות בהערכה העצמית

במחקר שיסוכם להלן ג'י הי קים בחן את ההשפעה של התנדבות על התפיסות החברתיות והאישיות של המתנדבים ותיאר את המנגנונים שבבסיס השפעה זו. כדי לבחון את ההשפעה ואת המנגנונים הללו, השתמש קים בנתונים מסקר הפאנל של ילדים ובני הנוער בקוריאה (The Korean children & adolescents panel survey). סקר זה הועבר בשנים 2016-2010 לכ-2,300 תלמידים קוריאנים בכיתות א', ד' ו-ו'. הסקר הועבר טלפונית לכלל התלמידים וכלל גם ראיונות אישיים עם חלקם.

התנדבות כנכס לבריאותם של מתבגרים

Volunteerism as adolescent health promotion asset: a scoping review

במהלך החודשים האחרונים, השתתפו המוני ישראלים בפעילויות התנדבות שונות במאמץ לסייע בהתאוששות מאירועי ה-7 באוקטובר 2023. מבין המתנדבים הללו, רבים היו בני נוער – תלמידי בתי ספר בשכבות גיל שונות. התנדבות, כמו פעילויות חינוכיות חוץ-בית ספריות אחרות, נחשבת לחלק מהחינוך הבלתי-פורמלי של תלמידים. לצד ההשפעה החיובית של התנדבות על מושאיה, יש לבחון גם את השפעתה על המתנדבים עצמם.

המאמר שיסוכם להלן בחן פן אחד של השפעה זו – ההשפעות החיוביות של התנדבות על התפתחותה של בריאות תקינה אצל מתבגרים. כדי לבחון השפעות אלו, ערכו נייה הרנאנטס ושותפותיה לכתיבה סקירה שיטתית של מאמרים אקדמיים בנושא. הסקירה התמקדה במאמרים שפורסמו בין השנים 2010-1980 ושבחנו את ההשפעה של פעילויות התנדבות שהשתתפו בהן מתבגרים בהקשרים קהילתיים.

שאלת המחקר הראשונה ששאלו הרנאנטס ועמיתיה נגעה להיקף ולמאפיינים של המחקר בתחום. בהקשר זה נמצא כי רוב המחקרים נערכו בארצות הברית, מחקר אחד בקנדה ומחקר נוסף בניו זילנד. המחקרים נערכו בעיקר על ידי פסיכולוגים וסוציולוגים ובגישות מתודולוגיות מגוונות, כגון סקירות ספרות, ראיונות ומחקרים ניסויים וחצי-ניסויים. במחקרים השתתפו מתבגרים ממגוון גילים, ונמדדו בעיקר תפיסה עצמית ואחריות חברתית ואישית.

שאלת המחקר השנייה נגעה לממצאים בדבר ההשפעה של התנדבות על בני נוער מתנדבים. בהקשר זה נמצא כי התנדבות היא פעילות חשובה ומשמעותית לקידום התפתחות חיובית של מתבגרים. מחקרים רבים הצביעו על ההשפעות החיוביות של התנדבות על מתבגרים במגוון תחומים – אקדמי, חברתי ואישי. למשל, שיפור יכולות אקדמיות של מתבגרים, התפתחות יכולתם להתמודד עם אחריות ופיתוח מיומנויות שימושיות לעתידם המקצועי. בהיבט החברתי והאישי, הצביעו המחקרים על יכולתם של מתבגרים שעסקו בהתנדבות להתקבל על ידי הקהילה ולפעול בה, לפתור סכסוכים, לקבל על עצמם אחריות אישית ותפקידים משמעותיים בהמשך חייהם. עוד נמצא כי התנדבות מסייעת למתבגרים להתפתח לכדי אנשים מלאי תקווה ומשמעות. לסיכום, התנדבות היא הזדמנות חשובה לקדם התפתחות חיובית של מתבגרים.

שלוש תובנות מעשיות מהמאמר:

  1. התנדבות תורמת לפיתוח יכולות אקדמיות. מחקרים הצביעו על השפעה חיובית של התנדבות על היכולת האקדמית של המתבגרים ועל תרומתה לשיפור הישגיהם הלימודיים ולפיתוח כישורים שימושיים לעתידם המקצועי. השפעה חיובית נמצאה גם בהקשר להתפתחותם הרגשית והחברתית של המתבגרים ולקידום יכולתם לפתור סכסוכים, להתקבל על ידי הקהילה ולהתקשר עם אנשים ועם מוסדות בסביבתם.
  2. ההתנדבות יכולה לסייע לצעירים לפתח תחושת ערך עצמי ואמפתיה, יכולות ניהול זמן ויכולות פתרון בעיות, שהן יסודות חשובים בהתפתחות אישית. מחקרים הראו כי מתבגרים שהתנדבו רכשו יכולת לפתור סכסוכים, להתקבל על ידי קהילתם וליצור קשרים משמעותיים עם אנשים ועם מוסדות בסביבתם.
  3. התנדבות מקדמת התפתחות אישית ועצמאות. מחקרים הראו כי מתבגרים שהתנדבו פיתחו יכולת לקבל על עצמם עצמאות ואחריות אישית ונטו להרגיש חלק פעיל ומשפיע בקהילה.

תפיסת הקהילה בקרב מתבגרים מתנדבים כתלות בהערכה העצמית

The effects of adolescent volunteer activities on the perception of local society and community spirit mediated by self-conception

בסיכום המאמר הקודם ראינו כי התנדבות של בני נוער טומנת בחובה תרומה להישגים האקדמיים, לחייהם החברתיים ולעצמאותם של בני נוער. מחקרים אחרים הדגימו כיצד התנדבות כזו עשויה לתרום לתפיסה העצמית ולהערכתם העצמית של המתנדבים. במחקר שיסוכם להלן ג'י הי קים בחן את ההשפעה של התנדבות על התפיסות החברתיות והאישיות של המתנדבים ותיאר את המנגנונים שבבסיס השפעה זו.

כדי לבחון את ההשפעה ואת המנגנונים הללו, השתמש קים בנתונים מסקר הפאנל של ילדים ובני הנוער בקוריאה (The Korean children & adolescents panel survey). סקר זה הועבר בשנים 2016-2010 לכ-2,300 תלמידים קוריאנים בכיתות א', ד' ו-ו'. הסקר הועבר טלפונית לכלל התלמידים וכלל גם ראיונות אישיים עם חלקם.

המחקר מצא כי פעילויות ההתנדבות השפיעו באופן חיובי על יצירת תפיסה עצמית (self-conception) חיובית אצל המתנדבים והגבירו את ההערכה העצמית, את תחושת היכולת העצמית ואת ההתפתחות האישית שלהם. נערים שהתנדבו שעות רבות יותר בשבוע הביעו תחושה חזקה יותר של ערך עצמי ואמפתיה עצמית. בנוסף, התנדבות סייעה בפיתוח יכולות חברתיות, יכולות ניהול זמן ויכולות לפתור בעיות – יסודות חשובים בהתפתחות אישית.

נמצא גם כי פעילויות ההתנדבות של צעירים השפיעו על הקשר שלהם לקהילתם ועל תפיסתם אותה. פעולת ההתנדבות הגבירה לתפיסתם את רגישותם החברתית לאחרים – הנטייה להתעניין בצורכיהם של אחרים ולהגיב אליהם באופן רגיש; את תחושת האחריות החברתית ואת רצונם לפתור בעיות בקהילה, וכן השפיעה על תחושה חיובית כלפי הקהילה ועל הרצון להשפיע עליה ולתרום לה.

באשר למנגנונים שבאמצעותם התנדבות מביאה להשפעות מיטיבות אלה, נמצא כי משתנה המפתח הוא התפיסה העצמית של הנערים והנערות. תפיסה עצמית מוגדרת כתפיסה וכהבנה אישית של אדם לגבי עצמו, ובתוך כך לגבי הזהות שלו, היכולות שלו, המוטיבציות והתגובות האמוציונליות שלו. תפיסה עצמית מוכרת כמשפיעה על התגובות האמוציונליות של הפרט לאירועים ולמצבים שונים.

המחקר מצא כי תפיסה עצמית חיובית שימשה "משתנה מתווך" לקשר שבין התנדבות לבין התפיסה כלפי החברה המקומית וכלפי הקהילה. במילים אחרות, ההתנדבות השפיעה באופן חיובי על התפיסה העצמית של המתנדבים, וזו בתורה השפיעה על תפיסתם את החברה המקומית ואת הקהילה שלהם. במקרים שבהם ההתנדבות לא השפיעה לטובה על התפיסה העצמית של המתנדבים, לא נמצא שינוי מובהק במשתני התוצאה האחרים.

שלוש תובנות מעשיות:

  1. התנדבות של הצעירים יכולה לסייע להם לפתח רגישות חברתית ואחריות חברתית ולגרום להם להרגיש מחויבים לקהילתם ולפתור בעיות בקהילה.
  2. ההתנדבות יכולה לסייע לצעירים לפתח תחושת ערך עצמי, אמפתיה ויכולות חברתיות, יכולות ניהול זמן ויכולת לפתור בעיות – יסודות חשובים בהתפתחות אישית.

כדי להפעיל התנדבות של צעירים בצורה היעילה ביותר, יש צורך בתמיכה מערכתית שתבטיח שהפעילות תהיה לטווח ארוך ותסייע לצעירים לפתח תפיסה עצמית חיובית  ורגישות חברתית. כמו כן, יש צורך לפתח תוכניות והדרכות המכוונות לפתח את תפיסתם העצמית של הצעירים, מה שעשוי לסייע להם להתחבר לקהילתם ולפתח רגישות חברתית.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר