גישה מתכללת להכשרת מורים

Integrative Approach to Teacher Trainig
המטרה של "הגישה המתכללת" היא לטפח את היכולת של הפרט לנהל אינטראקציה עם הסביבה ועם עצמו באמצעות מערכות סמלים שונות. הפעילות על פי הגישה המתכללת תבנה סביב מטרה ברורה ומתבססת על יחידות עשייה משמעותיות, בהן מעורבים תפקודי תודעה שונים. ההתנסות תהיה בפרוייקט ארוך טווח כדי לאפשר העמקה, ורצף הפעילות ינבע מההגיון הפנימי של הפעילות עצמה.

על תהליך ההכשרה לכלול פיתוח מודעות וכלים להתמודדות עם היבטים קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים וזהותיים, אשר יסייעו לבנות הוראה שמשלבת את הניסיון האישי של הלומד, יחסי גומלין בין אישיים, דרכי התייחסות של הסביבה אליו ועליו, הזדמנויות ללקיחת אחריות ובעלות על תכנים. התנסויות מומלצות:

  1. מפגש עם ידע תאורטי, מחקרי ויישומי בנושאים למידה רגשית חברתית וזהות עצמית בהקשר של הוראה מקוונת.
  2. תשומת לב לגישות פדגוגיות המאפשרות למידה חברתית רגשית והבניית זהות אישית.
  3. התנסויות שמשקפות את היתרונות של הסביבה המקוונות ללמידה עצמאית וחברתית לשם פיתוח לומד אוטונומי .
  4. שיח סביב נושאים, הקשורים למחויבות המורה לפיתוח כל תלמיד מבחינה רגשית חברתי וזהותית.
  5. התנסויות המלוות בשיקוף להעלאת התובנה שההוראה מקוונת מביאה עימה הזדמנויות לתת מענה
    לצרכים חברתיים רגשיים והבניית זהות עצמית.

הגיל הרך: האתר להורים ולאנשי מקצוע בגיל הרך של ד"ר עדה בקר וליזי דוידי. אוחזר ב-14.7.2021 מ- https://www.gilrach.co.il/?p=553

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר