למידה חברתית רגשית

Social-Emotional Learning – SEL
התהליך באמצעותו מתפתחת אינטגרציה בין תהליכים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים המקדמים התפתחות מיטבית, חוסן, השגת מטרות ושגשוג במגוון הקשרים וסביבות תרבותיות.

גישות תאורטיות שונות להגדרת SEL:  מרכיבים של למידה חברתית רגשית "מיומנויות דמות הבוגר" 2020, משרד החינוך, ירושלים.

זהו תהליך באמצעותו ילדים ומבוגרים מפתחים את הידע, המיומנויות והאמונות הנחוצים כדי לנהל טוב את הרגשות של עצמם ושל אחרים, להציב מטרות חיוביות ולהשיגן, ליזום מערכות יחסים חיוביות ולשמרן לאורך זמן, לקבל החלטות מושכלות ואתיות, ולהרגיש אמפטיה כלפי אחרים.  הגדרת SEL מתייחסת ל 5 תחומים מרכזיים הכוללים מיומנויות, עמדות וכישורים

 • תוך-אישיים : מודעות עצמית וניהול עצמי
 • בינאישיים: מודעות חברתית ובניית מערכות יחסים וקבלת החלטות אחראית ואתית במצבים אישיים וחברתיים: קבלת החלטות באופן מושכל בלמידה המקוונת נוכחות המורה והיחסים החברתיים שונים במהותם מאלה המתרחשים בהוראה

ולמידה פנים-אל-פנים. הבדל זה מצריך מן המורים ומן הלומדים גיוס משאבים רגשיים וחברתיים כדי ליצור לעצמם סביבת למידה מקוונת מיטבית. המרכיבים החברתיים רגשיים הם:

 1. מודעות עצמית – הכרת הנטיות ומאפייני הלומד ומודעות לתהליכים פנימיים.
 2. הכוונה עצמית – היכולת לניהול עצמי הכוללת ויסות עצמי, הנעה עצמית וחוסן, המאפשרת התמודדות עם לחצים ומשברים.
 3. מודעות חברתית – היכולת לפעול במצבים חברתיים מתוך הבנת האחר, זיהוי נורמות חברתיות והשפעתן ומתוך פתיחות ורגישות כלפי אנשים מקבוצות חברתיות ותרבותיות אחרות.
 4. התנהלות חברתית – היכולת ליצור מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים, לשמר אותן ולפעול בשיתוף פעולה.
 5. אוריינות גלובלית – היכולת להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות, פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים מתרבויות וקבוצות אחרות, לעבוד בשיתוף פעולה עימם ולכבד נורמות חברתיות.

על פי CASEL למידה רגשית-חברתית צריכה להתרחש ביומיום הבית ספרי ובקרב כל באי בית הספר – תלמידים, מורים, הנהלה, מנהלה וקהילה. בדומה למגמה בארה"ב ובעולם, גם בישראל נעשים מהלכים רבים לקידום והטמעה של SEL. המודל של CASEL להטמעה מערכתית וברת קיימא של SEL כולל ארבעה מוקדים (What Makes an Excellent Online Teacher?):

 1. בניית היסודות
 2. חיזוק מיומנויות ויכולות SEL של מבוגרים
 3.  טיפוח מיומנויות רגשיות-חברתיות בקרב התלמידים תוך חיזוק הקשר עם המשפחות והקהילה
 4. איסוף נתונים ומעקב לצורך למידה ושיפור

 

 

מיומנויות SEL בעלות השפעה חיובית על משתנים ברמת התלמידות והתלמידים (הצלחה בלימודים, חיזוק תחושת השייכות, צמצום בעיות רגשיות והתנהגותיות ועלייה ברמת המעורבות וההנאה מלמידה), ברמת צוותי ההוראה (עלייה ברווחה נפשית, תחושת מסוגלות, צמצום שחיקה ונשירה מהמקצוע) וברמה המערכתית (אקלים בית-ספרי מיטבי). התפתחות מיטבית בשגרה, בחיזוק היכולת להתמודד בהצלחה עם מצבי משבר וטראומה, חיזוק בטחון עצמי, תחושת מסוגלות, הנאה בבית הספר, תחושת שייכות, קשר מורה-תלמיד, רווחה נפשית, ירידה בבעיות התנהגות, ובתסמיני מצוקה. דוח ועדת המומחים ללמידה רגשית-חברתית. יוזמה

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר