תחושת מסוגלות עצמית

Self-Efficacy
אמונת האדם ביכולתו להצליח במילוי משימה, התפיסה שהאדם תופס את יכולתו לבצע מטלות מסוימות.

תחושת מסוגלות עצמית של תלמידים היא אחת ממיומנויות הלמידה הרגשיות-חברתיות, הינה המשתנה המשמעותי ביותר בניבוי התמודדות עם לחץ בהקשרי למידה מקוונת. את המושג 'מסוגלות עצמית' self-efficacy ציין לראשונה בנדורה ( Bandura , 1986 ) כחלק מההיבט האישי בתיאוריית ה-SCT Social Cognitive Theory, שפותחה על ידיו. על פי ה- SCT, מסוגלות עצמית והישגים קשורים זה בזה. מסוגלות עצמית היא התפיסה שהאדם תופס את יכולתו לבצע מטלות מסוימות. בנדורה מצא שבעלי המסוגלות העצמית הגבוהה יותר, כלומר מי שמאמינים יותר ביכולתם לבצע את המשימה, ישקיעו את המאמץ, יתמידו ויגיעו להישגים גבוהים בביצועה של המשימה.

Self-efficacy. Wikipedia. | Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action‏: A Social Cognitive Theory; Presntice-Hall: Englewood Cliffs, NJ, USA, 1986 | Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Vittorio Caprara G.; Pastorelli, C.

Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories. Child Dev. 2001, 72, 187–206

מונחים קשורים

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר