27.05.2024

מנהיגות בית ספרית בחירום – ניהול משברים ויישומו לחינוך (2)

השתתפו בכתיבת הסקירה: עודד בושראין, אנה קובובסקי, אסף שטיין

העשורים האחרונים התאפיינו במגוון רב של אירועים גדולים (אקלימיים וגיאו-פוליטיים) שיצרו משברים חסרי תקדים בקהילות ובמדינות בהן התרחשו. אירועים אלו מהווים תשתית עבור חוקרים מתחום ניהול המשברים. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית תוקדש להצגת דרכים ליישם גישות מניהול משברים אל עבודתם של מנהיגים חינוכיים מרמת המחוז ועד בית-הספר. המאמר שבמוקד הסקירה מתבסס על שני מחקרים שנערכו בארצות הברית במחוזות חינוך שונים, והוא מציע המלצות לצעדים שיכולים לתרום לחיזוק הקשר עם גורמים בקהילה, ובכך להגביר את המוכנות שלהם ושל בתי ספר במחוז למצבי משבר עתידיים. בתוך כך, מוצגות המלצות פרטניות עבור האחראים לקשר עם האזרחים ועבור המפקחים על בתי הספר במחוז.

תובנות מרכזיות

 • חשוב להכין תוכנית לניהול משברים, לעדכן אותה לעיתים קרובות ולגייס תמיכה מצד האנשים האמונים על יישומה והטמעתה.
 • מומלץ לנקוט פעולה יזומה לזיהוי ולניהול סיכונים פוטנציאליים.
 • מומלץ להכין מראש חלק מאתר האינטרנט שיוקדש לזמני משבר.
 • בזמן שגרה מומלץ לערוך סימולציות עם מנהלי בתי הספר למצבי חירום שונים.
 • מומלץ להקים תשתית תקשורת ותיאום בין בתי ספר הקרובים פיסית זה לזה, ולאפשר שיתופי פעולה ביניהם.

תפקיד חדש בסביבה החינוכית: ניהול משברים - חלק א'

חלק א' – תיאור שני מחקרים בנושא ניהול משברים בבית הספר ובמחוזות וממצאיהם

תפקיד חדש בסביבה החינוכית: ניהול משברים - חלק ב - המלצות

חלק ב' – המלצות ליישום ניהול משברים אפקטיבי (מרמת המחוז ומטה)

תפקיד חדש בסביבה החינוכית: ניהול משברים - חלק א'

Crisis management's new role in educational settings

המאה ה-21 מתאפיינת כך נראה בקצב גדל והולך של אירועים היסטוריים–משבריים בעולם כולו. נראה כי מנהיגות חינוכית ברמת בית הספר וברמה המחוזית צריכה להביא בחשבון את ההכנה לקראת משברים ואת ניהולם כחלק בלתי-נפרד מתפקידה. במאמר שיסוכם להלן, פרופ' ברברה גיינאי בוחנת את החשיבות הגדלה של חיבור בין בתי הספר לקהילה בזמן משבר ובהכנה לקראתו הן בניהול של מערכת החינוך ברמת המחוז והן ברמת בית הספר המקומי, ומציעה המלצות בנושא זה.

גיינאי מסתמכת בכתיבתה על שני מחקרים שנערכו בארצות הברית במחוזות חינוך שונים. המחקר הראשון נערך בשנת 2002 ב-85 מחוזות חינוך שונים במדינת דרום קרוליינה. המחקר התבסס על סקר שהועבר למפקחים ולגורמים האחראים לקשר עם הציבור במחוזות אלה. הסקר כלל שאלות על התוכניות לניהול משברים הקיימות במחוז, על סוגי המשברים שהתוכניות מכוונות אליהם, על קיומן של ועדות ייעוץ חיצוניות או פנימיות בעת משבר ועל האפקטיביות של התוכנית.

ממצאי המחקר הראשון הצביעו על כך שרוב גדול של המחוזות (97.5%) הכינו תוכנית לניהול משברים מבעוד מועד. עם זאת, רק 38% מהמשיבים דירגו את התוכניות הללו כשימושיות מאוד בעת משבר, ו-22.7% דירגו אותן כשימושיות במידת מה. לדעת המשיבים, מצבי המשבר הנפוצים ביותר היו שימוש באלכוהול ובסמים בקמפוס של בתי הספר, שימוש בכלי נשק ומצבי אלימות בקמפוס, מוות של תלמידים או של אנשי סגל חינוכי מחוץ לקמפוס ומצבי מזג אוויר קיצוני.

בתגובה לשאלות החוקרים, נמצאו כמה תחומים שבהם יש לשפר את התוכניות הללו, ובהם עדכון תכוף יותר של התוכניות, הקמת ועדות ייעוץ לשיפור התקשורת הדו-כיוונית עם ההורים במחוז, פיתוח תוכניות לזיהוי סיכונים מבעוד מועד ולתגובה פרואקטיבית כלפיהם והקצאת תקן לאחראים במשרה מלאה לקשר עם הקהילה.

המחקר השני התבסס גם הוא על סקר שהועבר בשנת 2006 ל-18 מחוזות חינוך שונים במדינת אטלנטה. בסקר זה נמצא אחוז נמוך מעט יותר של מחוזות חינוך בעלי תוכנית לניהול משברים (88%) אולם הערכה גבוהה יותר לתוכניות הקיימות – רוב המשיבים העריכו כי התוכניות הללו שימושיות מאוד (50%) או שימושיות במידת מה (38%).

נוסף על כך נמצא כי 70% מהמחוזות העסיקו אחראי במשרה מלאה לקשר עם הקהילה, ו-10% נוספים העסיקו כזה במשרה חלקית. אמצעי התקשורת הנפוצים ביותר עם בעלי העניין היו (מהנפוץ לנפוץ פחות): דואר אלקטרוני (בעיקר לתקשורת פנימית), מכתבים לבתי ההורים, עדכונים באתר האינטרנט של המחוז (בעיקר לתקשורת עם בעלי עניין חיצוניים), הודעות למערכות החדשות וראיונות לתקשורת ופגישות פנים אל פנים. עם זאת, רוב המחוזות לא ניצלו את הפוטנציאל של האינטרנט כדי לייצר מערכת יחסים מתמשכת עם בעלי העניין או לייצר מולם תקשורת דו-צדדית. גם בעת משבר, לעיתים קרובות הסתכמה התקשורת במסר קצר מאת המפקח או מנהל המחוז ולא יותר מכך.

תפקיד חדש בסביבה החינוכית: ניהול משברים - חלק ב - המלצות

Crisis management's new role in educational settings

בהתבסס על הממצאים של שני המחקרים, ניסחה גיינאי כמה תובנות והמלצות לצעדים שמחוזות החינוך יכולים לנקוט כדי להגביר את המוכנות שלהם ושל בתי ספר הנמצאים בהם למצבי משבר עתידיים:

 • לפתח תוכנית לניהול משברים ולעדכן אותה לעיתים קרובות. מומלץ להתייחס לתוכנית זו כאל הבסיס והיסוד לתגובה למשבר בעת הצורך, כמובן עם ההתאמות הדרושות לנסיבות הספציפיות של כל משבר.
 • לגייס תמיכה מצד מנהלי המחוז והמפקחים בו להטמעת תוכניות לניהול משברים במדיניות האסטרטגית של בתי ספר ושל המחוז. האפשרות לפריצת משבר צריכה להיות חלק מהניהול היום-יומי של החינוך במחוז בכל הרמות.
 • לערוך באופן יזום פעילויות לזיהוי ולניהול סיכונים כדי להעריך אילו משברים צפויים; מהן החולשות ונקודות התורפה שעלולות להיות מושפעות מהסיכונים הללו; ומהן הנקודות שפגיעה בהן עלולה לגרום לנזק הרב ביותר.
 • לבנות מערכות יחסים עם דמויות מפתח בקהילות שבתי הספר במחוז משרתים. מומלץ לייצר ולשמר שיח שוטף ותקשורת עם אותן דמויות מפתח כדי שיהיה ניתן להיעזר בהן בעת משבר.
 • יש להכין מראש אתר אינטרנט ואמצעי תקשורת נוסף שהציבור יוכל לפנות אליו בעת משבר, גם אם דרכי התקשורת המרכזיות הרגילות אינן מתפקדות.
 • יש לתת את הדעת על תפקידה של מנהיגות בית הספר בעת משבר. היא זו שבסופו של דבר מנהלת את המשבר ברמת השטח, מעניקה תמיכה למורים ולהורים, ומתאמת את מאמצי ניהול המשבר בין הגורמים השונים. בהתחשב בכך, יש חשיבות יוצאת דופן להכשרה מתאימה ולהכנה מתאימה של מנהיגות בית הספר עוד לפני התרחשותו של משבר.
 • מקום מיוחד בהתכווננות לקראת משבר יש לאחראים לקשר עם הציבור בכל מחוז. חשוב שכל בעלי העניין יכירו את האחראי המחוזי וידעו שהוא זה שיש לפנות אליו בעת משבר, וכן שהוא יהיה חלק מהתוכנית של המחוז לניהול המשבר.

תפקיד משמעותי נוסף בהכנה לקראת משבר ובניהולו תופסים המפקחים המחוזיים. ההמלצות עבורם הן:

 • לוודא שבתי הספר המפוקחים על ידם מפתחים תוכנית לניהול משבר, ובכלל זה תוכנית ליצירת קשר דו-צדדי עם הציבור בעת משבר, וממנים אחראי מוכשר ליישום תוכנית זו.
 • לבצע הערכה של התוכניות הקיימות, ובתוך כך לקיים סימולציות, עם מנהלי בתי הספר כדי לוודא שהן תואמות את הצרכים של כל בית ספר ושל המחוז.
 • לתאם בין המנהלים השונים במחוז ולאפשר שיתופי פעולה ביניהם במידת הצורך.

לוודא כי קיים קשר, הן ברמה המחוזית והן ברמת בתי הספר השונים, עם גורמי תמיכה חיצוניים שיכולים במידת הצורך לספק למחוזות ולבתי הספר את התמיכה הנדרשת להם.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר