review-class: תלמידות ותלמידים

מהו חינוך סביבתי וכיצד מלמדים תחום דעת זה?

בשנים האחרונות ניצבת החברה בפני משברים עולמיים כגון משבר האקלים ומשבר הקורונה. משברים אלו מעלים את השאלה כיצד מקדמים צריכה נבונה של מידע ובמיוחד כיצד ניתן לקדם צריכת ידע מדעי מורכב ולעודד פעולה על בסיס ידע זה. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי עוסקת בשאלה כיצד מלמדים תלמידים לחיות בעולם במשבר אקלים ומשלבים נושא זה בתוכניות לימוד ומערכות חינוך בעולם.
המאמר הראשון עסק בחינוך סביבתי ומציג מודל המבקש לקדם למידה משמעותית של תחומים מדעיים ולהפוך תלמידים לסוכנים פעילים ומיישמים של למידה זו.
המאמר השני ערך סקירה מקיפה של תכניות לחינוך סביבתי ומצא השפעות חיוביות רבות של תכניות אלו על יכולות מגוונות של התלמידים.

קראו עוד >>

איך להתמודד עם בריונות בבתי הספר?

מערכות חינוך ברחבי העולם מתמודדות עם סוגיות מורכבות הנובעות מתופעות של בריונות ואלימות ומשפיעות על חיי התלמידים בבית הספר ומחוצה לו. נשאלת השאלה מה הן הגישות שנמצאו כיעילות להתמודדות עם תופעות אלו על צורותיהן השונות. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי מציגה היום שני מחקרים שבוחנים את הדרכים היעילות להתמודדות עם התופעת הבריונות והשלכותיה השליליות.
המאמר הראשון מגיע מתפיסה המסתכלת על תופעת הבריונות כמחלה המשפיעה על בריאות הציבור, ומציג את המאפיינים, ההשלכות ותכניות ההתערבות שהצלחתן בתחום הוכחה.
המאמר השני בחן את יעילותה של תכנית KIVA שפותחה בפינלנד ושאפה להפחית את תופעת הבריונות באמצעות לימודי אמפתיה לילדים ומצא כי ניכרה עלייה באמפתיה הרגשית של התלמידים.

קראו עוד >>

מדוע ההקשר בו צופים ילדים ונוער במסכים גורלי יותר מ"זמן מסך"?

המושג זמן מסך מתייחס לזמן שמבלים אנשים מול מסכים. זמן מסך רב נקשר פעמים רבות בשיח הציבורי והאקדמי עם תופעות שליליות מגוונות: בריאותיות, רגשיות ותפקודיות. הקורונה וההגבלות שבאו בעקבותיה העלו את זמן השימוש במסכים, ובכך הציפו גם את החששות מהשפעות המסכים על ילדים ונוער. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי במשרד החינוך מציגה היום שני מחקרים שמציעים ראייה מורכבת יותר של תופעת השימוש במסכים והשפעותיה.
המאמר הראשון שנערך בהזמנת לשכת המדען הראשי בחן את ההשפעות הרגשיות, החברתיות והלימודיות של שימוש מוגבר במסכים, ומצא שאופן השימוש במסכים חשוב יותר לניבוי השפעות שליליות מאשר זמן השימוש.
המאמר השני הינו סקירת ספרות שבחנה תוכניות לצמצום שימוש בזמן מסך בקרב תלמידים ומצאה שההקשר והתוכן שבו צפו במסכים משפיעים על תופעות שליליות יותר מזמן הצפייה עצמו.

קראו עוד >>

מדוע הטיות מגדריות של צוותי הוראה עלולות לפגוע הן בתלמידות, הן בתלמידים?

בשנים האחרונות הספרות המחקרית מצביעה על הטיות מגדריות סמויות של מורים ומורות שעשויות להשפיע על הישגי התלמידים. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי בוחנת את הפערים המגדריים בתחום המתמטיקה ואת ההשפעות שלהם לטווח קצר וארוך.
המאמר הראשון בחן בתי ספר יסודיים בישראל ומצא הטיה מגדרית בציונים לטובת התלמידים, אשר השפיעה לטווח ארוך על ציונים ובחירת מספר יחידות הבגרות בהמשך.
אך, בעוד שההכרה בפערים מגדריים והניסיון לצמצם אותם הינן שאיפות חיוביות, ניכר כי לעיתים הפער מתהפך בשל ניסיון זה.
המאמר השני בחן הטיות מגדריות בלימודי מתמטיקה בצרפת, ומצא שהפער של התלמידות מהתלמידים נסגר, אך כי כיום קיימות הטיות של צוותי הוראה לכיוון ההפוך לטובת התלמידות.

קראו עוד >>

כיצד ניתן לקדם תקשורת מיטבית בין מורה לתלמידים?

הקשר בין מורות ומורים לתלמידות ותלמידים הינו בעל חשיבות רבה הן לאיכות הלמידה והן לרווחת התלמידים וצוותי ההוראה. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית בוחנת היום כיצד ניתן לקדם תקשורת מיטבית בין תלמידים ומורה.
המאמר הראשון בחן תיאוריות פסיכולוגיות שונות מהן ניתן ללמוד ולהסיק על פעולות ופרקטיקות שעשויות לעזור בטיוב הקשר בין המורה והתלמידים.
המחקר השני שנערך בישראל בחן את תפיסותיהם של תלמידים ותלמידות בנוגע לשימוש בקבוצת וואטסאפ כיתתית בהשתתפות המורה כאמצעי תקשורת מרכזי.

קראו עוד >>

כיצד ניתן לעצב את הסביבה הכיתתית באופן שתורם ללמידה?

סביבת הלמידה בבית הספר ובכיתה מהווה גורם מרכזי בחוויית הלמידה של התלמידים. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית מציגה היום שני מחקרים שבחנו כיצד משפיעות סביבות למידה שונות על התלמידים והלמידה. המחקר הראשון בחן את ההשפעה של עיצוב כיתה חדשני, לעומת מסורתי, על היחס של התלמידים ללמידה ועל הישגיהם. המאמר השני בחן את ההשפעה של ארגון למידה חדשני מוכוון תלמיד על ההנעה העצמית ללמידה בקרב תלמידים מתבגרים.

קראו עוד >>

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר