25.04.2022

מה הם המאפיינים אשר תורמים לפיתוח מקצועי של מורים?

השתתפו בכתיבת הסקירה: אלון, ס., קפלן, ר., ליטמנוביץ, ע., בוברובסקי, ע.

פיתוח מקצועי של צוותי הוראה לאורך שנות עבודתם הינו חיוני לצורך קידום מערכות חינוך. בדומה לתהליכי פיתוח מקצועי בתחומים אחרים בהם נדרשת מיומנות גבוהה וידע עדכני, גם מקצוע ההוראה דורש למידה נמשכת, על מנת שמורות ומורים יוכלו לפעול באופן מיטבי. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית של משרד החינוך מציגה שני מחקרים בנושא זה. הנחה משותפת נוספת לשתי הסקירות היא, שפיתוח מקצועי מתמשך של צוותי הוראה לאורך הקריירה מקדם גם שוויוניות במערכות חינוך. זאת משום שהוא מתמקד, בין היתר, בצמצום פערי ידע ומיומנויות בתוך הכיתה. המאמר הראשון ערך מטא-אנליזה על מנת לבחון אפקטיביות של תכניות פיתוח מקצועי בתחומי המדעים. המאמר השני בחן מה הם המאפיינים של תכניות פיתוח מקצועי שנמצאו כאפקטיביים.

חיזוק בסיס המחקר על אודות המאמצים לשיפור ההוראה: מטה-אנליזה

מחקר זה ערך מטא-אנליזה של 95 מחקרים שבחנו תכניות לפיתוח מקצועי של מורות ומורים בתחומי המדעים, במטרה לבחון אילו תכניות הביאו לשיפור בהישגי תלמידים. נמצא שקיים קשר חיובי בין תכניות פיתוח מקצועי המתמקדות בתוכן לבין הישגי התלמידים. לתכניות שהתמקדו בשיטות הוראה לא נמצא קשר לשיפור בהישגי תלמידים.

שיפור הלמידה המקצועית של המורים בקנה מידה רחב

באמצעות מאגר גדול של מחקרים, שעוסקים בתכניות פיתוח מקצועי של מורים – PL (Professional learning), החוקרים במאמר מציעים לאתר ממצאים, שיאפשרו לבנות בסיס ידע על אפקטיביות של תוכניות לפיתוח מקצועי. מן המחקרים שנסקרים עולה, שתוכניות לפיתוח מקצועי המתמקדות בתוכן, באימון, בשיתוף פעולה של מורים ובשימוש בחומרי הדרכה, הן בעלות השפעה חיובית רבה יותר על למידת תלמידים. בהתבסס על זיהוי הבטים אלו של אפקטיביות, החוקרים מציעים דרכים לתכנן תכניות לפיתוח מקצועי של מורות ומורים.

חיזוק בסיס המחקר על אודות המאמצים לשיפור ההוראה: מטה-אנליזה

Strengthening the research base that informs STEM instructional improvement efforts: A meta-analysis.

מטא-אנליזה שנערכה בארצות הברית בחנה תכניות לפיתוח מקצועי של צוותי הוראה במקצועות מדעיים, בטכנולוגיה, בהנדסה ובמתמטיקה (תחומי ה-STEM, Science Technology Engineering Mathematics). במסגרת המחקר, נותחו 95 מאמרים שעסקו בתכניות לפיתוח מקצועי בתחומים אלו, ובהשפעתן על הישגי התלמידים של מורות ומורים, שהוכשרו במסגרתן.

החוקרים מצאו שתי אסטרטגיות עיקריות לטיוב איכות ההוראה בתחומי ה-STEM:

1) פיתוח מקצועי של מורות ומורים, אשר נועד לטייב או לפתח היבט כלשהו בהוראה שלהם, ו-

2) פיתוח תכניות לימוד חדשות אשר מעצבות את ההוראה אגב עיצוב התוכן הנלמד. 

החוקרים מציינים שבפועל תוכנית לפיתוח מקצועי עשויה לכלול את שתי האסטרטגיות. 

נמצא כי התכניות לפיתוח מקצועי כוללות בדרך כלל הכשרה בתחומי הידע הנלמדים, אך חלקן כוללות התייחסות לדרכי הוראה, ולאופנים בהם תלמידים מפנימים ידע או מסיקים מסקנות באמצעותו. תכניות אלו כוללות בדרך כלל רכיב של הכשרה קבוצתית, לצד ליווי פרטני. חלקן מכוונות להשפיע על תפיסות מורות ומורים ביחס לתפקידם, הן כמוסרי ידע ומפתחי ידע והן כמחנכים. חלק מהתכניות כוללות סדנאות ומפגשי מורים לצורך העלאת אתגרים ושימוש בניסיון הקבוצה למצוא פתרונות. 

נמצא כי תוכניות המתמקדות בתוכן (למשל במתמטיקה), מביאות לשיפור משמעותי בהישגי התלמידים, ביחס לתכניות אחרות. תכניות אלו סייעו למורים לערוך שימוש מיטבי בתכניות הלימוד הקיימות. חלקן התמקדו בשיפור הידע של המורים בתחומי הלימוד שלהם. גם תכניות שהתמקדו בטיוב ההבנה של מורים על תהליכי למידה בקרב תלמידים, הביאו לשיפור בהישגי תלמידים. לעומתן, תכניות פיתוח מקצועי, אשר התמקדו בדרכי הוראה או בטכניקות לניהול כיתה, לא נמצאו מתואמות עם שיפור בהישגי תלמידים. 

 

שיפור הלמידה המקצועית של המורים בקנה מידה רחב

Improving Teacher Professional Learning at Scale.‏

מחקר זה נפתח בהצגת הפרדוקס המלווה את הפיתוח המקצועי של צוותי הוראה: מחד, מחקרים מראים כי תכניות לפיתוח מקצועי (Professional Learning, PL) עשויות לטייב באופן משמעותי את כישורי המורות והמורים ואת הישגי תלמידיהם. מאידך, כאשר תכניות אלו מופעלות בקנה מידה מערכתי, קשה להצביע על מתאם בינן לבין שיפור הישגים של תלמידים. למעשה, בפחות ממחצית מתכניות הפיתוח המקצועי במתמטיקה ובמדעים, שנסקרו על ידי החוקרים, נמצאה השפעה חיובית על הידע והכישורים של המורות והמורים שהשתתפו בהן. יתרה מזאת, רק בשליש מתכניות הפיתוח המקצועי נמצא מתאם עם שיפור הישגים של התלמידים. 

תוכנית לפיתוח מקצועי של מורות ומורים מוגדרת במחקר זה, כתוכנית למידה שנועדה לטייב את ההוראה של צוותי הוראה ואת יעילות עבודתם עם תלמידים. התכנית עשויה להתמקד בתוכן (מה מורות ומורים יודעים ויכולים ללמד) או באופן (מהן מיומנויות ההוראה של מורות ומורים ומהן שיטות ההוראה בהם הם משתמשים). 

החוקרים מציעים שהטמעה של תכניות לפיתוח מקצועי מצליחה כאשר מורות ומורים מפתחים מחויבות כלפי הצורך ללמוד ולהתחדש, כאשר גורמים מעניקים להם תחושת שיתוף בקידום העצמי שלהם, כאשר מלמדים אותם על האופנים בהם תלמידים לומדים וכאשר מציגים להם כלים מעשיים. 

בהמשך לכך, החוקרים מציעים לעגן סדרה של חקרי-מקרה, העוסקים בשאלות הרלוונטיות ביותר לצורכי הלמידה של מורות ומורים, כפי שהמורים עצמם מגדירים אותם. הצעה נוספת של החוקרים היא לייצר תשתית מחקר משותפת לאנשי ונשות מחקר וספקי תכניות לפיתוח מקצועי. שיתוף פעולה כזה, אם ימומש תוך שימוש בכלים סטנדרטיים לאיסוף נתונים, יוכל לספק במהירות יחסית מסקנות על הבטים תוכניים והבטים תהליכיים שנחשבים כמועילים ויעילים בעיצוב תכניות פיתוח מקצועי.

 

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר