18.06.2023

למה מורים מתכוונים כשהם מדברים על "חדשנות"?

השתתפו בכתיבת הסקירה: כרמל, י', בוברובסקי, ע'

חינוך לחדשנות הפך לתופעה רווחת במערכות חינוך רבות בעולם על רקע השינויים הטכנולוגיים התדירים של המאה ה־21. עם זאת מחקרים מראים כי ישנה אי־בהירות לגבי התוכן המבנה את המושג "חדשנות". הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית מציגה שני מחקרים הבוחנים: כשמחנכים ומחנכות אומרים "חדשנות", למה הם מתכוונים?

המאמר הראשון סקר 43 מחקרים שהתפרסמו בין 2009 ל־2019 ואיתר כי לצד השונות הרבה בהגדרת המושג חדשנות קיימת אחידות יחסית מבחינה פדגוגית, הבאה לידי ביטוי ביישום של למידה מבוססת פרויקטים והוראה אינטרדיסציפלינרית השואבת ממגוון תחומי דעת. בנוסף הסקירה זיהתה מחסור בתיאוריה המסוגלת להעריך אילו תוכניות להוראת חדשנות אכן משפרות לטווח ארוך את המיומנויות הללו בקרב התלמידים.  המאמר השני בדק כיצד מורים ומורות שלקחו חלק בתוכנית למידה ייעודית לחדשנות בתיכון בדנמרק הגדירו את היכולות הכלולות במושג חדשנות. הניתוח העלה כי המורים  ביקשו להקנות לתלמידיהם במסגרת החינוך לחדשנות את המיומנויות הבאות: יצירתיות, שיתוף פעולה, התמצאות, פעולה ותקשורת.

חינוך לחדשנות: הגדרות, פדגוגיה וכלי הערכה

סקירה של 43 מחקרים שנערכו בין 2009 ל־2019 וליוו תוכניות חינוך לחדשנות מגלה שונות רבה בהגדרות של המושג. עם זאת, מבחינה פדגוגית ישנה אחידות: מרבית תוכניות החינוך לחדשנות הן אינטרדיסציפלינריות וכוללות למידה מבוססת פרויקטים.

הערכת יכולת החדשנות: ניתוח תמטי של שיח מורים בתיכונים

בדנמרק רואיינו 28 מורים ומורות שלימדו במשך שלוש שנים במסגרת תוכנית חינוך לחדשנות בבתי ספר תיכוניים. על בסיס הראיונות, אותרו המיומנויות המרכיבות את מושג החדשנות כפי שפורש על ידי המורים המחנכים אליו: יצירתיות, שיתוף פעולה, התמצאות, פעולה ותקשורת.

חינוך לחדשנות: הגדרות, פדגוגיה וכלי הערכה

Innovation education programs: a review of definitions, pedagogy, frameworks and evaluation measures

הצורך ב"חדשנות" (innovation) במשק של המאה ה־21 מוכר כאקסיומה. מדינות, תאגידים ומובילי דעה שונים רואים בחדשנות מנוע צמיחה במשק המשתנה באופן תדיר המאפיין את ימינו. לכן אין זה מפתיע שחינוך לחדשנות הפך לנפוץ בעשורים האחרונים בכל רחבי העולם. כותבי המחקר סבורים כי חינוך לחדשנות נמצא על סיפו של מעבר בין היותו מקצוע "בחירה" או תוכנית משלימה לנושאי לימוד אחרים ובין הפיכתו לאחד מנושאי הליבה בתוכניות לימוד. ומכאן הם מיחסים חשיבות לבירור השאלה "לאילו תכנים ומיומנויות מכוונות תוכניות החינוך לחדשנות? "

בסקירה של 43 מאמרים שפורסמו בין 2009 ל־2019, בחנו החוקרים את ההגדרות השונות, את המטרות ואת כלי הההערכה ששימשו בתוכניות של חינוך לחדשנות. הכותבים מציינים כי יש עלייה במספר המחקרים שפורסמו בשנים האחרונות, כלומר לצד העלייה במספר התוכניות של חינוך לחדשנות חלה גם עלייה במספר המחקרים על תוכניות אלה.

מהסקירה עולה כי חינוך לחדשנות הוא מושג רחב מאוד המכיל הגדרות שונות ומשתנות. ישנו מנעד רחב של מושגים המתקשרים לתוכניות אלו, כגון יצירתיות, תושייה, כושר המצאה ועוד – ללא הגדרה אחידה ובמגוון מסגרות מושגיות (frameworks). העיסוק בחדשנות מאפיין מקצועות ריאליים, כגון הנדסה ומחשבים. לעומת זאת, במדעי הרוח ובמדעי החברה, החוקרים מצאו תיעוד מועט ביותר לתוכניות חינוך לחדשנות.

למרות היעדר קונצנזוס לגבי הגדרות, מושגים ושיטות יישום, ניכרים קווי דמיון בכל הנוגע לפדגוגיה. מהסקירה עולה כי מרבית הספרות המחקרית ממשיגה בהקשר זה את הוראת החדשנות כפדגוגיה המבוססת על אינטרדיסציפלינריות ועל למידה ניסיונית מבוססת פרוייקטים (project-based/experiential learning).

החוקרים מציינים כי שיטות ההערכה של תוכניות חינוך לחדשנות נשענות באופן נרחב על ניתוח סקרים לפני יישום התוכנית ולאחריו.[1] חסרונה של שיטה זו הוא בכך שהיא ממוקדת בהערכת ההשפעה לטווח קצר. לדעת החוקרים קיים מחסור בתיאוריה המסוגלת להעריך אילו תוכניות משפרות לטווח ארוך את החדשנות בקרב התלמידים.

[1] הכוונה להערכה של התוכנית החינוכית ולהצלחתה ולא להערכה של התלמידים בתוכנית.

הערכת יכולת החדשנות: ניתוח תמטי של שיח מורים בתיכונים

Assessment of innovation competency: A thematic analysis of upper secondary school teachers’ talk

חדשנות (innovation) סומנה על ידי שלל גופים וגורמים בין-לאומיים כתכונה חיונית לעתיד החברה והכלכלה. מערכות חינוך לאומיות מכוונות את עצמן במידה הולכת וגוברת להגברת פיתוח יכולת החדשנות (innovation competency) של בוגריהן. בתוך כך עולה השאלה: לְמה מחנכים ומחנכות מתכוונים באומרם חדשנות.

המחקר הנוכחי עקב אחר 28 מורים ומורות שלימדו במשך שלוש שנים בבתי ספר תיכוניים. בכיתות אלו הופעלה תוכנית חינוכית שהציבה את החינוך לחדשנות במרכזן. תוכנית החינוך הייחודית כללה דגש על תהליכי למידה אינטרדיסציפלינריים, על ריבוי של פרויקטים קבוצתיים כשיטת לימוד, תוך כדי מעורבות גבוהה של המורים ושל המורות בחקר ובלמידה של הפרויקטים. המורים והמורות לימדו בחמישה בתי ספר שונים משלוש מערכות החינוך התיכוני המתקיימות בדנמרק – חינוך עיוני (STX), חינוך מקצועי (HHX) וחינוך טכנולוגי (HTX).

המחקר שהתבסס על ראיונות עם המורים ועם המורות ניתח באמצעים תמטיים (כלומר על פי הנושאים שהעלו המורים) את המשמעות שהם נתנו לחדשנות באופן מעשי ביומיום. על בסיס ראיונות אלו, מצאו החוקרים כי חדשנות היא מושג מסגרת המכיל בתוכו חמש יכולות משנה (sub-competencies).

להלן הפירוט של חמש יכולות אלה:

1) יכולת יצירתית – פתיחות לתהליך של העלאת רעיונות חדשים, יכולת "לעבוד" עם רעיונות באופן ביקורתי, יכולת להתמודד באופן עצמאי עם משימה;

2) יכולת שיתוף פעולה – לקיחת אחריות למשימות קבוצתיות, יכולת הכלה של הזולת וגמישות לצורכי הזולת;

3) יכולת התמצאות (navigation) – התמודדות מעשית (פונקציונלית) עם ידע, שליטה בתהליכי עבודה מורכבים על פני זמן, הבנה כללית ורחבה של התוכן שבו מתקיים הפרויקט;

4) יכולת פעולה (action) – מוכנות אישית ליטול סיכונים, תושייה להנעה עצמית ולהנעת חברים לפעולה, קבלת החלטות מושכלת, חיפוש פעיל אחר מידע נוסף מחוץ ל"אזור הנוחות".

5) יכולת תקשורת – שליטה בטכניקות שונות לתקשורת בין-אישית, תקשורת מעוררת קשב ומשכנעת.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר