21.12.2023

מקומו של בית הספר בזמן חירום (1) – סקירת ספרות ומודל תיאורטי

השתתפו בכתיבת הסקירה: אביבית ארווץ, אנה קובובסקי, אסף שטיין

את הסקירה הראשונה בסדרת "מקומו של בית הספר בזמן חירום", נקדיש לעיון במאמר שבחן את תפקודם ותפקידם של בתי ספר בתגובה לכמה אסונות טבע שהתרחשו בעולם, ומהם מצטייר בתי הספר כמוקד להתמודדות בזמן חירום ולשיקום שלאחריו עבור כלל הקהילה שנפגעה. בהסתמך על תיאורי מקרה מאסונות טבע שהתרחשו ביפן, באוסטרליה ובניו זילנד, המחברת מציעה לבחון את התנהלות בתי הספר תוך התייחסות לשלושת השלבים המרכזיים שמוכרים בתחום חקר האסונות: מוכנות, תגובה והחלמה. ועבור כל שלב לשאול מה תפקיד ביהס עבור אחת משלוש נקודות המבט הבאות: הקהילה, בית הספר והתלמידים. בסיכום המאמר הכותבת מציעה המלצות מעשיות להתמודדות בתי ספר לאחר אסון.

המלצות מרכזיות ליישום
• מומלץ לחלק את תוכנית העבודה לשלושה שלבים: הכנה, תגובה, שיקום.

בשלב ההכנה מומלץ: לתכנן את מתקני בית הספר בצורה גמישה, כך שיוכלו לשמש למגוון צרכים קהילתיים. לפתח תרחישים לאסונות צפויים ולדרכי ההתמודדות. להכשיר את הנהגת בית הספר בנושא.
בשלב ההתמודדות מומלץ: להגמיש את המרחב הבית ספרי לצרכי החירום של כלל הקהילה.
בשלב השיקום מומלץ: לבסס שגרה עבור התלמידים (ביסוס סדר יום קבוע) תוך מתן מרחב לעיבוד רגשי (למשל דרך אומנות), ולאפשר במידת הצורך הסחה ממחשבות על האירוע האסוני (למשל דרך האזנה למוזיקה).

• עבור כל שלב בתוכנית העבודה מומלץ להתייחס לשלוש נקודות מבט שונות: הקהילה, המרחב הבית ספרי, התלמידים.

חלק א: סקירת ספרות: תפקיד בתי הספר בשלבי תגובה לאסון – מוכנות, תגובה והחלמה

חלק א' של סקירת המאמר: למידה ממקרי חירום ותפקוד בית הספר

חלק ב: סקירת ספרות: תפקיד בתי הספר בשלבי תגובה לאסון - מודל תיאורטי ומסקנות

חלק ב' של סקירת המאמר: המשגה תיאורטית מסקירת הספרות והמלצות

חלק א: סקירת ספרות: תפקיד בתי הספר בשלבי תגובה לאסון – מוכנות, תגובה והחלמה

The role of schools in disaster preparedness, response and recovery: what can we learn from the literatureי

החוקרת מציגה את תחום חקר האסונות, שהוא תחום מחקר צעיר יחסית, ובתוך כך את התפיסה שניתן לבחון התמודדות עם אסון בצורה תהליכית – כאירוע המורכב משלושה שלבים: שלב ההתכוננות לאסון, שלב התגובה לאסון ושלב ההחלמה מהאסון. מאחר שבעשורים האחרונים תדירות אסונות הטבע, הטרור והמלחמות וגם עוצמתם הולכים וגוברים, אוכלוסיות רבות חשופות לסיכון ועליהן להכיר את כל המשאבים העומדים לרשותן במצבי אסון. החוקרת מציינת שבכל מקום שבו יש ריכוז אוכלוסייה – יש גם בתי ספר, ולכן יש חשיבות רבה לניתוח תפקידם של בתי ספר בתהליך זה. בחלק זה מובאות דוגמאות מפורטות לכל אחד משלבי האסון – מוכנות, תגובה והחלמה תוך התייחסות לשלוש אוכלוסיות: הקהילה, בית הספר והתלמידים. הדוגמאות מובאות אפוא במבנה של מטריצת 3  X3: שלבי ההתמודדות עם אסון: מוכנות – תגובה – החלמה; בהתייחס לשלוש האוכלוסיות: קהילה – בתי ספר – תלמידים.

בהתייחס לקהילה, החוקרת מביאה דוגמאות להתמודדותן של קהילות בשלושת מצבי ההתמודדות. בהתייחס לשלב המוכנות של הקהילה, מובאות דוגמאות לטכנולוגיית בנייה לגובה מותאמת לרעידות אדמה ולהתמודדות עם גלי צונאמי שהצילה נפשות רבות. זאת לעומת אסונות טבע שבהם תשתיות לא־מתאימות גרמו לאובדן חיים עצום. בשלב התגובה אצל הקהילה, החוקרת מציגה צורות התמודדות שונות של קהילות עם אסונות. לדוגמה, חברי קהילה

באוסטרליה לאחר שריפה מסיבית הפגינו: בלבול לגבי התוצאות המיידיות של השריפה, התחברות לקהילה, תגובה היפראקטיבית של עשייה, אשמת ניצולים, הורים מגונני יתר וילדים חרדים ונצמדים. לאחר חצי שנה חברי אותה הקהילה הפגינו: רגישות יתר, פלאשבקים לאירועים והתמודדות עם הטרגדיה ועם האובדן באמצעות ניתוק רגשי מהאירועים. שלב ההחלמה של הקהילה מוצג במאמר כתלוי המוכנות לאסון מלכתחילה. לפי החוקרת, קהילות שהחלימו מהר וביעילות הראו יכולת להכיר בצרכים שלהן בזמן האסון ואף לפניו, וכן להכיר את המשאבים האנושיים שלהן. החוקרת מייחסת חשיבות רבה במיוחד לרמת הרישות בתוך הקהילה (היכולת להעביר מידע מאדם לאדם במהירות וביעילות). באותו אופן, החוקרת דנה בהתמודדות של בתי ספר עם אסונות וגם כאן מביאה דוגמאות לשלושת שלבי ההתמודדות עם מצבי חירום (מוכנות, תגובה, החלמה). היא סוקרת דוגמאות לפעולות חינוכיות שעשו גורמי ממשל שונים בתוך בתי ספר, ושתרמו רבות למוכנות של התלמידים ושל משפחותיהם בעת אסון. לדוגמה, סיפורו של בית ספר יסודי גדול ביפן, שעל אף שכל שלוש קומותיו הושמדו כליל בצונאמי, לא היו בו פגיעות בנפש משום שכל באיו תרגלו באופן סדיר את פעולות החירום שיש לבצע במקרה כזה. בהקשר לתגובת בית הספר לאסון, החוקרת מדגישה כי במצבי אסון, הילדים והנוער מסתכלים על המבוגרים בסביבתם כדי להבין כיצד להגיב אליו. לכן לתגובה של צוות בית הספר יש משמעות גדולה מאוד במצב זה. בתמיכה ובאכפתיות, צוות בית הספר יכול ליצור לילדים ולנוער הזדמנות להפוך את האירוע המזעזע למצב של התנסות ולמידה. לגבי שלב ההחלמה מהאסון אצל בתי ספר, החוקרת מסבירה כי מדובר בתהליך שראשיתו בשיקום פיזי של המבנה ושל הארגון, לאחר מכן בהצגת אסטרטגיות ומשאבים להחלמה נפשית של הצוות והתלמידים ולבסוף – חזרה למצב של הוראה ולמידה.

לגבי האוכלוסייה השלישית שנידונה – הילדים ובני הנוער – החוקרת מסבירה שהמוכנות לאסון אצל אוכלוסייה זו כוללת חמישה גורמים: עיגון תחושת ביטחון, עיגון תחושת ערך עצמי, עיגון קשר חברתי, עיגון תחושת מסוגלות עצמית ולבסוף תחושת מטרה, תקווה ומשמעות. טיפוח של חמשת משאבים אלו מאפשר לילדים ולנוער לעבור אסון בצורה טובה יותר. לגבי שלב התגובה לאסון, החוקרת מציינת שקיימים כמה גורמים רלוונטיים המשפיעים על עוצמת התגובה: רמת החשיפה לאירוע, רמת הפגיעה הפיזית או האובדן של קרובים ושל אהובים, רמת התמיכה ההורית, ניתוק מהבית או מהקהילה, רמת ההרס הפיזי ומצבים קודמים של טראומה ומחלות נפש. בהמשך מתואר מדרג של השפעת חמשת הגורמים הללו, ומתוארות תגובות אפשריות של הילדים לאסון באופן מיידי וגם לאורך זמן. לגבי שלב ההחלמה של ילדים ושל נוער, החוקרת מציינת כי הטיפול במקרים אלו חייב להיעשות על ידי אנשי מקצוע. כמו כן היא מציינת שרוב הילדים יציגו בחודשים הראשונים של החזרה לבית הספר סימנים של טראומה, וכי מומלץ לחזור ככל האפשר לשגרות המוכרות להם בבית הספר במקביל ליצירת שפע של הזדמנויות לשיח ולהקשבה. היא מציגה מחקר שמצא כי שלוש אסטרטגיות ההחלמה האפקטיביות ביותר היו: עיבוד רגשי (למשל דרך אומנות), חזרה לשגרות ולחוקים הרגילים (למשל חזרה לשעת השינה הרגילה) והסחה ממחשבות על האירוע או מפחדים (למשל דרך האזנה למוזיקה).

חלק ב: סקירת ספרות: תפקיד בתי הספר בשלבי תגובה לאסון - מודל תיאורטי ומסקנות

The role of schools in disaster preparedness, response and recovery: what can we learn from the literature?

החוקרת מציינת שהרחבת ההקשר של האסון מעבר לבית הספר עצמו וההתייחסות לשלומות הפסיכולוגית של הילדים ושל בני הנוער נוסף על השלומות הפיזית שלהם, מאפשרות לראות תמונה רחבה יותר, כפי שהיא מוצגת בטבלה שלהלן, המובאת כאן בתרגום לעברית:

 

מוכנות

תגובה

החלמה

קהילה

בתי ספר כחלק מתכנון התגובה לאסון ומתהליך המוכנות

בתי הספר כמרכזים להפוגה ולסיוע וכמוקדי תגובה ותקשורת קהילתית

בתי ספר כמרכזי ביקור וחיבור מחדש בין חברי הקהילה

בתי ספר

בתי ספר כאתרי מוכנות וכזרזים למוכנות באמצעות למידה ופעילויות הכנה

בתי ספר כחלוצי תגובה או כמרכזים למענה לאחר אסון

בתי ספר כמרכז לרוגע ולמסוגלות עבור חברי הצוות, התלמידים ומשפחותיהם

תלמידים

בתי ספר כאתרים ללמידה בזמן חירום או לאחריו, בתוך ומחוץ לתוכנית הלימודים

בתי ספר כמגיבים וכמרחב בטוח שיכול לספק גם תמיכה רוחנית

בתי ספר כגורם ממפה ומסנן למקרים של תגובה חריפה לאירוע וכזרזים לפעילויות שיקום מתאימות

 

החוקרת מציינת שבמקרה אסון, בית הספר יכול להפוך באופן מיידי לאתר הפוגה, למרכז תקשורת, מרכז אספקה ומרכז תמיכה: בתי ספר יכולים למלא מגוון תפקידים, כמו יצירת מודעות משפחתית ותיווך של אירועי האסון וכן כמרכזים להפוגה ולתחושת ביטחון בזמן אסון משום שיש להם הידע על הצרכים הרגשיים והפסיכולוגיים של ילדים ושל נוער ושל משפחותיהם. החוקרת מסכמת ואומרת שלמרות מקרי הגבורה והעשייה האלטרואיסטית של צוותים חינוכיים בזמן אסון, לא סביר לצפות מבית הספר עצמו לפתח מוכנות לאסון בהיקף יוצא דופן בכוחות עצמו. לדעתה, רק הכרה של ממשלות ושל רשויות מקומיות ביכולת הפוטנציאלית של בתי ספר ושל צוותים חינוכיים למלא תפקיד משמעותי במוכנות, בתגובה ובהחלמה מאסון, יכולה לממש את הפוטנציאל הגדול של בתי הספר בזמן אסון. אלו הן המלצותיה לגורמי שלטון שרוצים להוציא פוטנציאל זה מהכוח אל הפועל:

  1. יש לתכנן ולשדרג מבנים של בתי ספר כך שיאפשרו הגנה מספקת לאוכלוסיית בית הספר במקרה של אירוע אסון, בהתאם למיקומו של בית הספר ולאסונות שהוא עשוי להיחשף אליהם.
  2. מתקני בית הספר צריכים להיות מתוכננים בצורה גמישה, כך שיוכלו לשמש למגוון צרכים קהילתיים, ובכלל זה אירועי חירום.
  3. בית הספר והקהילה המקומית בשיתוף גורמי ממשל רלוונטיים צריכים לפתח יחד תרחישים לאסונות צפויים ולדרכי ההתמודדות המיטביים איתם.
  4. הנהגת בית הספר צריכה לעבור הכשרה מקצועית בנושא היערכות למצבי משבר וניהולם.
  5. חברי הצוות החינוכי צריכים לעבור הכשרה מקצועית בנושא אסטרטגיות חירום ואסטרטגיות תגובה לאסון בבית הספר.
  6. יש להביא בחשבון את מכלול הצרכים של הילדים ושל הנוער בעת אסון, ולעודדם להיות מעורבים באופן מלא בכל אחד משלביו – מוכנות, תגובה והחלמה.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר