04.04.2024

יישום "חונכות הפוכה" להוראת תלמידי דור האלפא (8)

השתתפו בכתיבת הסקירה: אריאל פרידן, אנה קובובסקי, אסף שטיין

אחת הדרכים המוצעות במחקר לקדם למידה הדדית בקרב עובדים עמיתים בני דורות שונים היא חונכות הפוכה. שיטה זו עשויה לשמש כלי יעיל גם לצמצום הפערים הבין-דוריים בין תלמידי דור האלפא ומוריהם. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית תוקדש לאמר הדן ברעיון החונכות ההפוכה ובאפשרות להפכו למודל יישומי בהוראה של תלמידי דור האלפא. המאמר מציג מודל יישומי של חונכות לימודית הפוכה  (Instructional reverse mentoring) המותאם למאפייניה הייחודיים של מערכת היחסים בין מורה ותלמיד. כותבי המאמרים מדגישים את התרומה של חונכות הפוכה להתאמה של תהליכי ההוראה והלמידה לצרכיו של דור האלפא ולצמצום פערים בין-דוריים בין מורים ותלמידים. בה בעת, הכותבים מדגישים כי מאחר שרובה של ספרות המחקר המתעדת את השפעותיה החיוביות של חונכות הפוכה ממוקדת במגזר העסקי, חשוב ללוות את יישומה בבתי הספר בתהליכי הערכה פנים-בית ספריים.

 

נקודות והמלצות מרכזיות ליישום

  • חונכות הפוכה מעניקה לאדם המוגדר כ"חניך" הזדמנות לשמש "חונך" לאדם מנוסה ובכיר ממנו, ובכך יוצרת תנועה דו־סטרית של ידע, כישורים ומיומנויות, ותורמת לטיפוח כבוד והבנה הדדיים.
  • חונכות הפוכה יכולה לאפשר למורים לקבל מתלמידי דור האלפא ידע מעודכן בנושאים מגוונים, ולהתאים את שיטות ההוראה שלהם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של תלמידיהם.
  • השיטה מיושמת בעיקר בשוק העבודה אך ביישום נכון, היא כנראה טומנת בחובה פוטנציאל תרומה רב להוראת בני דור האלפא.

סקירות יומיות קודמות בנושא חונכות בחינוך

 

מודל חינוכי לחונכות הפוכה

תקציר מאמר 1

חונכות הפוכה: הצעה פרקטית עבור מורים להבנת השקפות הלמידה של תלמידי דור האלפא

מאמר זה בוחן את האפשרות ליישם חונכות הפוכה בסביבה לימודית כדי לאפשר למורים להבין את הציפיות, התפיסות, הרגשות וסגנונות הלמידה של תלמידי דור האלפא וכדי להבטיח את המשך ההתפתחות המקצועית שלהם עצמם כמורים.

מודל חינוכי לחונכות הפוכה

חונכות הפוכה: הצעה פרקטית עבור מורים להבנת השקפות הלמידה של תלמידי דור האלפא

Instructional reverse mentoring: A practice proposal for teachers' understanding the ‘Z’ and ‘Alpha’ generations' learning perspectives

מאמר זה בוחן את האפשרות ליישם חונכות הפוכה בסביבה לימודית כדי לאפשר למורים להבין את הציפיות, התפיסות, הרגשות וסגנונות הלמידה של תלמידי דור האלפא וכדי להבטיח את המשך ההתפתחות המקצועית שלהם עצמם כמורים. בדיון על שאלת התאמתה של חונכות הפוכה ליישום בבתי ספר, כותב המאמר מציג מודל של חונכות לימודית הפוכה (instructional reverse mentoring) המבוסס על התאמה של החונכות ההפוכה למערכת היחסים המסוימת בין המורה והתלמיד.

מרבית הדיון המחקרי בחונכות הפוכה נסוב עד כה על למידה טכנולוגית ועל רכישת מיומנויות דיגיטליות בהקשרים ארגוניים. במסגרת ארגונית, חונכות הפוכה נתפסת כהזדמנות ללמידה משותפת שבה שני הצדדים לומדים זה מזה ידע וכישורים ואף לומדים להתגמש ולהתחשב בהבדלים ביניהם. בניגוד להבנה הרווחת, אין מדובר רק בהיפוכם של יחסי החונכות אלא באינטראקציה הדדית המאפשרת לשני הצדדים המשתתפים בה לרכוש ניסיון, מיומנויות וידע. חונכות הפוכה מסייעת לעובדים מנוסים ומבוגרים שרוצים לוודא את גמישותם ואת התאמתם לסביבה תעסוקתית מתפתחת. מנגד, עובדים צעירים עשויים להרוויח מהניסיון המקצועי של עמיתיהם המבוגרים. כל אלה הופכים את החונכות ההפוכה לאמצעי יעיל להגדלת ההישגים של העובדים, לעידוד השוויון והסולידריות בארגון, לשיפור הכישורים הארגוניים של עובדים חדשים ולפיתוח דרכי תקשורת המסייעות במימושן של מטרות משותפות ובקידומה של חדשנות עסקית.

כותב המאמר מסווג את היתרונות המגולמים בחונכות הפוכה ליתרונות מקצועיים וליתרונות פסיכו-חברתיים. יתרונות מקצועיים קשורים לרכישת כלים וכישורים חדשים הנחוצים למקום העבודה ולהתפתחות מקצועית. יתרונות פסיכו-חברתיים נוגעים לאינטראקציה הבין-דורית שחונכות הפוכה מאפשרת. אינטראקציה זו מטפחת יחסי סובלנות, הערכה וכבוד הדדי וחושפת את המשתתפים בה למידע ישיר המשחרר אותם מדעותיהם הקדומות על בני הדור האחר. כותב המאמר מציין גם את האתגרים שהחונכות ההפוכה מציבה שהם בעיקר הבדלים תרבותיים ומעמדיים, דעות קדומות וסוגיות הקשורות להיררכיה ולמרחק מקצועי בין עובדים. לכן הכנה ומידע מקדימים על שיטת החונכות ההפוכה עשויים לפתור חלק ניכר מבעיות אלו מבעוד מועד.

כיצד ניתן ליישם חונכות הפוכה בבתי ספר? על אף שמורים ותלמידים משתייכים לאותו "ארגון" (בית הספר), הם אינם עמיתים או בני קבוצת השווים ומתקיימת ביניהם היררכיה מובנית. מאחר שחונכות לימודית הפוכה מבוססת על אינטראקציה בין מורים ותלמידים, אין בה את רכיב הקולגיאליוּת המאפיין חונכות הפוכה במקומות עבודה. לכן, לדעת כותב המאמר, מודל החונכות הלימודית ההפוכה מבוסס על גישת הלמידה הבין-דורית ועל חשיבה ביקורתית רפלקטיבית (reflective thinking) שמטרתה לפתח כישורי למידה באמצעות חקירה עצמית, אנליזה עצמית והערכה עצמית. לפי תיאוריית הלמידה הרפלקטיבית, מצופה מהמורים להפעיל מנגנון ביקורתי שיאפשר להם להעריך, לעדכן ולשנות את שיטות ההוראה שלהם לפי הצורך. באמצעות המשוב מהתלמידים יוכלו מורים ליהנות מהתפתחות מקצועית מתמשכת, להעמיק את כישורי החשיבה הביקורתית והרפלקטיבית שלהם ואף לעצב מחדש את שיטות ההוראה שלהם כדי להתאימן לרוח הזמן ולצורכי תלמידיהם.

 

מודל יישומי מוצע לחונכות הפוכה בבית הספר

מחבר המאמר מציע מודל יישומי, במסגרתו החונכות תקיף שנת לימודים מלאה אחת ותיושם בחמישה שלבים:

  1. מתן מידע מקדים: לפני היישום של החונכות הלימודית ההפוכה, כל המורים בבית הספר ישתתפו בפגישות מקדימות (כל פגישה תימשך כ־45 דקות) שבהן יוצגו יתרונותיה של חונכות לימודית הפוכה והאתגרים האפשריים שעשויים להופיע במהלכה. כמו כן, תוסבר למורים החשיבות של הבנת המאפיינים של דור האלפא לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בכיתות הלימוד.
  2. בחירת המשתתפים והכשרתם: המשתתפים בחונכות הלימודית ההפוכה ייבחרו על בסיס התנדבותי. מוצע לבחור את התלמידים על ידי שימוש בשאלון האינטליגנציות המרובות (Multiple Intelligence Assessment Scale) ובשאלון חשיבה ביקורתית (Critical Thinking Disposition Scale). שאלון האינטליגנציות המרובות יאפשר למורים להקפיד על עקרון הגיוון בבחירת התלמידים, ואילו שאלון החשיבה הביקורתית יסייע בהבטחת האיכות הטכנית והאובייקטיבית של משובי התלמידים. הבחירה בשאלונים עצמם תלויה במורה או בהחלטה המשותפת של המורים בצוות המחקר.
  3. מילוי טופסי המשוב: טופסי המשוב יועלו לפלטפורמה מקוונת שתאפשר גישה לתלמידים. חשוב להקפיד כי לתלמידים תהיה אפשרות לבטא את רגשותיהם ואת מחשבותיהם בצורה חופשית. על אף שצוותי המחקר יחברו את שאלות המשוב מראש, מורים יוכלו להכין שאלות נוספות ולהוסיף אותן לטופסי המשוב שלהם. רצוי כי השאלות בטופסי המשוב יהיו מורכבות משאלות פתוחות ומשאלות סגורות (המבוססות על דירוג בסולם 5-1).
  4. ניתוח והערכה של המשובים על ידי המורה: המורה יוכל להתרשם מיידית מן האומדן הכמותי (ציון 5-1 שניתן בשאלות סגורות), אך על הנתונים האיכותניים רצוי לבצע ניתוח SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). בהתאם למשוב האיכותני, יכין המורה דו"ח קצר על החוזקות והנקודות לשיפור, ואותו, על פי החלטתו, יוכל לחלוק עם עמיתיו בצוות המחקר.
  5. הערכת המשובים בידי צוותי הערכה: צוות ההערכה יתכנס לפגישה משותפת שבה יחלקו המורים את הערכותיהם בהתבסס על ניתוח SWOT והדו"חות שהכינו מבעוד מועד. הצוות יבצע הערכה משותפת ויסייע בגיבוש פתרונות משותפים בהתייחס לנושאים שכל מורה בחר לחלוק.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר