הסקירה היומית 26.12.21

כיצד כוח העבודה בהוראה משפיע על המוניטין של המקצוע, ולהפך?

השתתפו בכתיבת הסקירה: בושריאן, ע., קפלן, ר., בוברובסקי, ע.

המחקר אודות מקצוע ההוראה כולל בתוכו היבטים של התייחסות למעמד המורה, כחלק משוק העבודה. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי מציגה שני מחקרים מארה"ב, שבוחנים את נושא מעמד המורה ואיכות ההוראה משתי זוויות שונות. המחקר הראשון מדגיש את המחסור הכרוני הקיים במורים בארה"ב, ומראה את הקשר בין המחסור במורים למעמד המקצועי הנמוך ולתגמול הנמוך של מורים. המחקר השני, התייחס לגישה שקושרת אחריותיות מורים להישגי תלמידיהם ובחן מודל שמנסה להעריך את ביצועי המורים ותרומתם להישגי התלמידים.

המחסור הלאומי במורים, חינוך עירוני, והסוציולוגיה הקוגניטיבית של עבודה

מאמר זה עוסק בבעיית המחסור הכרוני במורים בארצות הברית. במאמר נטען כי המחסור נובע בין היתר מהמעמד המקצועי הנמוך שלהם. לדברי החוקרים, במדינות בהן המעמד המקצועי של המורים גבוה יותר הישגי התלמידים גובהים יותר.

האם מדיניות העסקה של מורים יכולה להשפיע על איכות כוח ההוראה? תפקיד ההערכה והשפעת פרישתם של מורים שביצועיהם נמוכים

המאמר בוחן מודל שמטרתו להעריך את ביצועיהם של מורים ויושם בעיר שיקגו בעשור האחרון. המודל מייצר חיזוי של הישגי התלמידים מראש על פי שורה של משתנים. ההישגים בפועל מושווים להישגים שנובאו. הפער בין ההישג שנחזה וההישג בפועל נחשבת ל"ערך המוסף" שהמורים מייצרים או לא מייצרים עבור התלמיד.

המחסור הלאומי במורים, חינוך עירוני, והסוציולוגיה הקוגניטיבית של עבודה

The National Teacher Shortage, Urban Education and the Cognitive Sociology of Labor

נתונים מצביעים על כך שקיים מחסור במורים בארה"ב. בשנת הלימודים 18/19 היו למעלה מ-120,000 משרות הוראה בלתי מאוישות בבתי ספר ציבוריים בארה"ב. המחסור במורים הוא מתמשך ומהווה מוקד לדיונים בקרב מקבלי החלטות החל משלהי שנות ה-90' של המאה הקודמת. למחסור יש גם היבט דמוגרפי בעייתי, כיוון שחלקים באוכלוסייה (בעיקר גברים ממוצא שחור ולטיני) מיוצגים בחסר בקרב המורים החדשים, בעוד שבקרב התלמידים אוכלוסיות אלו נמצאות בצמיחה. חשוב לציין כי מחקרים אחרים מעידים על חשיבות הגיוון בכוח ההוראה.

וויגן ושותפיו למחקר מציגים נתונים שמראים כי כשני שליש ממשרות ההוראה שנפתחות נובעות מפרישה מוקדמת של מורים, כ-30% מפרישת מורים בעת יציאה לגמלאות ובין 10 ל-15% נובעים מהגידול במספר התלמידים במערכת והשאיפה להקטנת היחס של תלמידים לכל מורה. מספר המורים שמגויסים למערכת החינוך, ועוברים הכשרת מורים כנדרש נמוך ממספר המשרות המתפנות, והפער בין הביקוש להיצע צפוי להתרחב בעשורים הבאים.

המחסור במורים נשאר יציב, טוענים וויגן ושותפיו גם בעת צמיחה כלכלית (Boom) וגם בעת מיתון (Bust). וויגן ושותפיו מנסים להסביר עובדה זו באמצעות תיאוריית הסוציולוגיה הקוגניטיבית של העבודה (The Cognitive Sociology of Labor). תיאוריה זו, המוסברת כרכיב של שוק העבודה הקפיטליסטי, קושרת בין הדימוי של עבודה כלשהי כתורמת ליצירת עושר וצבירתו ובין היבטים שונים של שוק העבודה – כמו הביקוש לעבודה זו, התגמול המשולם בה ועוד. מקצוע ההוראה, קובעים וויגן ושותפיו, אינו נתפס כחלק ממנגנון יצירת העושר הקפיטליסטי, ולכן דימויו הציבורי חלש, הביקוש נמוך, והתגמול נמוך. הסבר תיאורטי זה מעוגן בשורה של נתונים שמציגים הכותבים.

הכותבים מציינים את הפער בין התרומה האמיתית של חינוך, ליצירת עושר ברמה הלאומית (הם מכנים זאת Stosck of Knowledge)). השינוי בהבנת התרומה של חינוך לחברה הוא חיוני על מנת שניתן יהיה לתגמל את המורים כיאות, אם בתשלום ואם מבחינת מעמד מקצועי.

החוקרים מציינים כי ניתן ללמוד ממדינות שביצועיהן במבחני בינלאומיים הם הטובים ביותר, כגון שוויץ, פינלנד, הולנד, בלגיה, יפן, סינגפור וקוריאה הדרומית. מחקרים מראים קשר בין המעמד המקצועי, התגמול למורים והישגי התלמידים במבחנים משווים.

האם מדיניות העסקה של מורים יכולה להשפיע על איכות כוח ההוראה? תפקיד ההערכה והשפעת פרישתם של מורים שביצועיהם נמוכים

Can Personnel Policy Improve Teacher Quality? The Role of Evaluation and the Impact of Exiting Low-Performing Teachers

מגמה תמידית במערכות חינוך הינה הניסיון לשפר את איכות ההוראה ולתרום לשיפור הישגי התלמידים. בעשורים האחרונים במקרים רבים הניסיון לשפר את איכות ההוראה נקשר בהגברת האחריותיות של המורים. מגמה זו בולטת במיוחד בארה"ב. על פי תפיסה זו של אחריותיות, המורים אחראים, לטוב ולרע, להישגי התלמידים. בהתאם לכך, חוקרים ומעצבי מדיניות נתקלו בשאלה כיצד למדוד את הישגי המורים כדי לממש תפיסה זו?

סרטיין ושטיינברג עקבו אחר ניסיון שנעשה במערכת החינוך של שיקגו בין השנים 2012 ל-2021. הערכת המורים בשיקגו בתקופה זו נעשתה בגישת הערך המוסף (Value Added). הישגיהם החזויים של התלמידים חושבו על פי נתוני רקע שונים – בדרך כלל הישגים קודמים, מצב חברתי-כלכלי ומגדר. הישגי התלמידים בפועל הושוו מול ההישגים שנובאו, וההבדל ביניהם שיקף את הערך שהוסיף או גרע המורה לתלמידים.[1] למורים ש"הערך המוסף" שתרמו לתלמידיהם היה נמוך הוצעה הכשרה מקצועית נוספת. מורים שלא הראו שיפור במדד זה, נפלטו בסופו של דבר מכח ההוראה.

המחקר התמקד בשאלה האם המורים שנכנסו למערכת בעקבות יציאתם של המורים שנפלטו בתהליך שתואר מעלה, הראו ביצועים טובים יותר במדד זה. מסקנת החוקרים היא חיובית: המורים שנכנסו למערכת הראו, בממוצע, "ערך מוסף" גבוה יותר לתלמידיהם, מהמורים שיצאו מהמערכת. ממצאי המחקר הביאו את החוקרים למסקנה כי כדאי להמשיך לטייב את שיטות המדידה וההערכה מסוג זה, ולטייב את תזמון המדידה. גישה זו גורסת כי בעזרת שיטות מדידה טובות ניתן יהיה לבחון את תפקודם של המורים, לשפר את כוח ההוראה הקיים ולהכניס למערכת מורים טובים ומקצועיים יותר שיתרמו לשיפור הישגי התלמידים.

[1] מודל דומה מופעל כדי לקבוע את התגמול הדיפרנציאלי שמעניק משרד החינוך למורים. ראה: בושריאן, ע. (2018), "מדידת שיפור בבתי הספר בישראל: סיכום מפעילות קבוצת העבודה", ירושלים, יוזמה: מרכז לידע ומחקר בחינוך

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר