הסקירה היומית 14.12.21

אילו קשיים עומדים בפני מורות ומורים בחזרה להוראה לאחר תקופה של ריחוק חברתי?

השתתפו בכתיבת הסקירה: בושריאן, ע., קפלן, ר., בוברובסקי, ע.

במדינות רבות ברחבי העולם קיים מחסור כרוני במורים. מגיפת הקורונה, והצעדים שנקטו מדינות העולם על מנת להתמודד עימה, החריפו מחסור זה. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי עוסקת בשאלה אילו קשיים ניצבים בפני מורים בעת החזרה ללימודים ואילו אמצעים עומדים לרשותם לצורך התמודדות עם קשיים אלו. המאמר הראשון מתאר את השפעת המגיפה על תסמינים של לחץ, דיכאון, וחרדה אצל מורים בחבל הבאסקים ובחבל נווארה שבספרד. המאמר השני עוסק במורים לשפות בארה"ב, ובהון (Capital) שעומד לרשותם על מנת להתמודד עם אתגרי המקצוע. מתברר שהמורים מדווחים על תמיכה מערכתית מועטה, וכי בעלי "הון" אנושי ופסיכולוגי רב יותר מצליחים, יותר ממורים בעלי "הון" אנושי ופסיכולוגי מועט, להישאר במקצוע.

מצבם הפסיכולוגי של מורות ומורים בעת מגיפת הקורונה: אתגר החזרה ללמידה פנים אל פנים

מהו העומס הנפשי הייחודי שייצרה הקורונה למורות ולמורים? מחקר זה סקר את בריאותם ורווחתם הנפשית של מורים בספרד, בעת החזרה ללימודים פנים אל פנים. נמצא כי כמחצית מהמורים דיווחו על רמה כלשהי של תסמיני חרדה, לחץ ודיכאון.

מגיפת הקורונה ומחסור המורים בתחום השפות

מה מאפשר למורות ולמורים להמשיך במקצוע חרף הקשיים – אלו שקיימים ממילא ואלו שהתווספו בתקופת הקורונה? המחקר בחן שאלה זו דרך הגדרת סוגי הון שונים, שעומדים לרשותם. התברר שמורים בעלי הון אנושי והון פסיכולוגי רב עשויים להתמיד במקצוע יותר מאחרים, בין היתר מכיוון שהתמיכה במורים מצד המערכת אינה מספקת.

מצבם הפסיכולוגי של מורות ומורים בעת מגיפת הקורונה: אתגר החזרה ללמידה פנים אל פנים

The Psychological State of Teachers During the COVID-19 Crisis: The Challenge of Returning to Face-to-Face Teaching

מגיפת הקורונה, ואמצעים שנקטו מדינות שונות על מנת להתמודד עימה, הביאו לפגיעה ברווחה ובבריאות הנפשית של אזרחים ברחבי העולם. ניתן להניח שמורים, שהתמודדו עם עומס ייחודי בתקופה זו, חוו פגיעה משמעותית. במחקר המוצג במאמר שלפנינו, ניסו החוקרים לברר בדיוק כמה קשה הייתה הפגיעה, וכן לבחון האם יש מאפיינים דמוגרפיים משותפים למורים שנפגעו קשה יותר מאשר אחרים.

המחקר נערך תוך שימוש בסקר שכלל שאלות אודות מאפיינים דמוגרפיים של המורים, וכן אודות רמת הלחץ, החרדה והדיכאון שהם חוו. במחקר השתתפו 1,633 מורים ממערכת החינוך של חבל הבאסקים וחבל נווארה שבספרד. המורים הגיעו מכל שלבי החינוך – גן עד אוניברסיטה. כ-80% מהמורים היו נשים, והיתר גברים. חשוב לציין כי חלק מהמורים במחוזות אלו מועסקים על ידי חוזה ואינם בעלי קביעות במערכת החינוך (כמו המורים בישראל). ממצאים עיקריים:

 • לחץ: כחצי מהמורים דיווחו שהם סבלו מתסמינים של לחץ, כ14% דיווחו שהם סבלו מלחץ חמור ו-4.5% דיווחו על לחץ חמור מאוד.
 • חרדה: כחצי מהמורים דיווחו שהם סבלו מתסמינים של חרדה, 7.6% מתסמינים חמורים של חרדה ו-8.1% מתסמינים חמורים מאוד של חרדה.
 • דיכאון: כ-32% מהמורים דיווחו שהם סבלו מתסמיני דיכאון, 4.3% מתסמינים חמורים ו-3.2% מתסמינים חמורים מאוד.
 • מורות נטו לדווח יותר על תסמינים של לחץ וחרדה, לא נמצא הבדלים בדיווח על תסמינים של דיכאון בין מורים למורות.
 • מורים מבוגרים (מעל גיל 46) נטו לדווח יותר על תסמינים של חרדה ולחץ, מורים צעירים (מתחת לגיל 36) היו ב"במקום השני". מורים שהיו בין גיל 36 ל-46 דיווחו על תסמינים במידה המועטה ביותר.
 • מורים שהחוזה שלהם עמד בפני סיום (נותרו בו פחות מ-3 חודשים) דיווחו על תסמינים של דיכאון ולחץ יותר מאשר מורים שנותרו להם חודשים רבים יותר בחוזה.
 • מורים ביסודי ובתיכון דיווחו על יותר תסמיני חרדה ביחס למורים באוניברסיטאות.

מגיפת הקורונה ומחסור המורים בתחום השפות

COVID-19 and the pre-existing language teacher supply crisis

בארצות הברית כמו במדינות רבות בעולם, קיים כבר שנים רבות מחסור במורים בכלל, ובמיוחד במורים בתחום השפות. שני גורמים למחסור זה, שהחריפו במיוחד בשל משבר הקורונה, הם ירידה במספר פרחי ההוראה, ועזיבה של מורים את כוח ההוראה. במאמר שלפנינו מנסים החוקרים  לבחון מה מאפיין את המורים שעוזבים את כוח ההוראה, לעומת אלו שנשארים ואלו שנשארים אך שוקלים עזיבה.

המסגרת התיאורטית שעליה מתבסס המחקר היא גישת ההון (Capital) רב המימדים. לפי גישה זו קיימים סוגים שונים של הון שאדם עשוי לצבור ו/או לעשות בו שימוש. בהקשר של התמודדות המורה עם הקשיים בהם הוא נתקל במקום העבודה, הוגדרו סוגי ההון כך: הון אנושי – הידע והמיומנויות הקשורות לעבודה של הפרט; הון חברתי – הכוחות שהוא יכול לשאוב מהקשרים החברתיים שלו; הון פסיכולוגי – מאפיינים אישיותיים כגון גמישות נפשית או חוסן נפשי; הון מבני – משאבים של מקום העבודה שמספקים תמיכה לעובדים.

377 מורים לשפות השתתפו במחקר, שנערך באביב 2020, לאחר הסגר הראשון בארה"ב. בהתבסס על שאלון שהכיל שאלות פתוחות וסגורות, החוקרים חילקו את המורים ל-3 קבוצות (על פי דיווח של המורים על עמדתם בנוגע לעזיבת כוח ההוראה): נוטים לעזיבה, נשארים על תנאי, ונשארים. לאחר מכן נבחנו המאפיינים של המורים מכל אחת מהקבוצות הללו. מניתוח הנתונים עולה כי:

 • פחות ממחצית מהמורים הגדירו עצמם כ"נשארים". כחמישית מהם הגדירו עצמם כנשארים על תנאי וכעשרה אחוזים – "נוטים לעזיבה". השאר – כ-20% – לא דיווחו באופן חד דיו על עמדתם בנוגע לעזיבה ולכן הושמטו מהמחקר.
 • לא נמצאו מאפיינים ייחודיים מבחינת מגדר, גיל, השפה שלימדו, המיקום הגיאוגרפי או גיל התלמידים שלימדו לאף אחת מהקבוצות.
 • בשלושת הקבוצות המורים דיווחו על הון מבני נמוך, כלומר מעט תמיכה מערכתית.
 • ה"נשארים" וה"נשארים על תנאי" היו בעלי הון פסיכולוגי גבוה.
 • מאפייני ה"נשארים": המורים שהגדירו עצמם כ"נשארים" נטו להיות בעלי הון אנושי גבוה, בעיקר בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית ללמידה. הם נטו להיות גם בעלי הון חברתי בינוני.
 • מאפייני "הנשארים על תנאי": בעלי הון אנושי בינוני, הון חברתי נמוך.
 • מאפייני "הנוטים לעזיבה": מורים אלו אופיינו כבעלי הון אנושי נמוך, והון פסיכולוגי בינוני.
 • נמצא מתאם בין ההון האנושי וההון הפסיכולוגי והנטייה להישאר בתפקיד מורה לשפה.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר