הסקירה היומית 27.12.21

מדוע לנהוג לפי עקרונות של פדגוגיה רלוונטית תרבות?

השתתפו בכתיבת הסקירה: בושריאן, ע., קפלן, ר., בוברובסקי, ע.

התפתחות רעיונית ותיאורטית שהתרחשה בשנות ה-90' הביאה לכך שכיום מקובל לראות בתרבותם של הלומדים כמשפיעה על תכני הלימוד ואופני הלימוד, וככזו המהווה חלק משמעותי בתהליכי חינוך. הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי מציגה שני מאמרים שמתבוננים על גישה זו והתפתחויותיה. המאמר הראשון, הוא של אחת מפורצות הדרך הרעיוניות, פרופ' לדסון-בילינגס, אשר מתבוננת לאחור על העקרונות שהציבה לפדגוגיה רלוונטית תרבות ומוסיפה עליהם. המאמר השני, סוקר את התיאוריה של הפדגוגיה רלוונטית התרבות, ואת המחקרים שבחנו כיצד שימוש בגישה חינוכית זו עשוי לשפר את הישגי הלומדים.

.פדגוגיה רלוונטית תרבות 2.0 - גרסת הרמיקס

פרופ' לדסון-בילינגס מתבוננת במאמר זה על ההתפתחות של הגישה החינוכית הקרויה 'פדגוגיה רלוונטית תרבות'. כהוגה מרכזית שתרמה לפיתוח הגישה, מדגישה לדסון-בילינגס את ההיבט מעצב התרבות שיש להוראה. הוראה אינה רק "רלוונטית" תרבות, אלא עליה לעסוק בתוכן של התרבות, תוך התייחסות לשאלות של זהות ושל צדק חברתי.

התיאוריה והפרקטיקה של פדגוגיה רלוונטית תרבות: סקירה וניתוח של המחקר הקיים

פדגוגיה רלוונטית תרבות היא גישה חינוכית הקושרת את התכנים הנלמדים ותרבותם של הלומדים, תוך התבוננות ביקורתית על החברה. סקירה זו בוחנת היבטים תיאורטיים של הגישה ובוחנת את המחקר הקיים תוך התמקדות בשאלה, האם גישה זו גם משפרת את הישגי הלומדים.

.פדגוגיה רלוונטית תרבות 2.0 - גרסת הרמיקס

Culturally Relevant Pedagogy 2.0: a.k.a. the Remix

פדגוגיה רלוונטית תרבות היא גישה פדגוגית שפותחה על ידי פרופ' גלוריה לדסון-בילינגס בשנות התשעים של המאה ה-20, מתוך מחקריה עם מורים שהצליחו במיוחד בעבודתם עם תלמידים ממוצא אפרו-אמריקאי. הגישה שפיתחה לדסון-בילינגס מבוססת על שלושה עקרונות: 1.התמקדות בהצלחה אקדמית (academic success) – בצמיחה האינטלקטואלית שיכולים התלמידים להפיק מהלימודים; 2. כשירות תרבותית (Cultural competence) – היכולת של המורים לעזור לתלמידיהם להכיר ולהעריך את תרבותם (של התלמידים); 3. מודעות סוציו-פוליטית (Sociopolitical consciousness) – היכולת לעזור לתלמידים לזהות, לנתח ולדון בבעיות אמיתיות מהעולם הפוליטי החברתי שסביבם.

במאמר שלפנינו מנתחת לדסון-בילינגס את ההתפתחויות שחלו בגישה חינוכית זו מאז פיתוחה ועד פרסום המאמר (בשנת 2014). נקודה מרכזית אחת שבה התפתחה חשיבתה של לדסון-בילינגס היא שימת דגש רב יותר על המימד הביקורתי של המודעות הסוציו-פוליטית. נושאים כגון שיעורי הכליאה הגבוהים בארה"ב בקרב אזרחים ממוצא אפרו-אמריקאי, המעבר מבית-ספר לבית כלא (School to prison pipeline), חוקי אחזקת נשק וכדומה, דורשים לא רק מודעות אלא התבוננות ביקורתית.

נקודה חשובה אחרת שאותה רואה לדסון-בילינגס כהתפתחות חשובה של התיאוריה שלה היא המעבר לפדגוגיה מקיימת Sustaining)) תרבות (ולא רק רלוונטית תרבות). הכוונה כאן לפדגוגיה שמכירה במגוון הזהויות והתרבויות המרכיבות את תרבות הצעירים כיום. הצעירים של היום, כך על פי לדסון-בילינגס, אינם נותרים בעלי תרבות אחת מונליטית ובלתי משתנה. התרבות שלהם שואבת מצורות אמנות, תקשורת, ויצירה שהם פוגשים במרשתת, ושמגיעים ממקורות מרובים ברחבי העולם. הפדגוגיה צריכה, אם כן, לקחת בחשבון את המקורות התרבותיים האלו מצד אחד, ומצד שני לעזור לצעירים להכיר את התרבות המקומית שלהם. זאת לא כמחסום בפני התרבות העולמית, אלא כדרך לעזור להם להוסיף את קולם אליה.

המשותף לשתי הנקודות הללו הוא ההכרה בכך שתרבות אינה מושג יציב וחד-גוני. התרבות משתנה כל הזמן, והפדגוגיה חייבת להשתנות איתה. הדגש על הכשירות התרבותית והמודעות הסוציו פוליטית נותר, כמובן, משמעותי, אולם המורים חייבים לתת דעתם על ההתפתחויות של תרבות הצעירים ושל ההקשר הסוציו פוליטי על מנת שהפדגוגיה שלהם תישאר רלוונטית ומקיימת תרבות באמת.

התיאוריה והפרקטיקה של פדגוגיה רלוונטית תרבות: סקירה וניתוח של המחקר הקיים

The Theory and Practice of Culturally Relevant Education: A Synthesis of Research Across Content Areas

ארונסון ולאוטר סקרו את הספרות אודות גישת ה"פדגוגיה רלוונטית תרבות". על פיהם, הגישה פותחה במהלך שנות ה-90' של המאה הקודמת. שתי ההוגות המרכזיות שפיתחו את הגישה הן גלוריה לדסון-בילינגס וג'נבה גאי. גאי התמקדה בדרישה שדרכי ההוראה בהן מלמדים המורים ותכני ההוראה יהיו רלוונטיים לתרבות, לדסון-בילינגס התמקדה במאפייני מורים, תפיסותיהם ועמדותיהם.

בימינו, טוענים ארונסון ולאוטר, השקפותיהן של של לדסון-בילינגס וגאי השתלבו יחד. על בסיס משולב זה ניתן לתאר את עקרונות הגישה כך: 1) שימוש במשאבים התרבותיים של התלמידים, וחיבור ביניהם לבין כישורים ומושגים אקדמיים; 2) שיתוף התלמידים בהסתכלות ביקורתית על החיים שלהם ועל החברה בה הם חיים, הפוליטיקה שלה, והאפליה, המודעת והלא מודעת, שקיימת בה; 3) פיתוח ידע של התלמידים אודות התרבות שלהם וגאווה שלהם בתרבות זו; ו-4) פיתוח מחשבה ביקורתית אצל התלמידים, כולל ההרגל להתבונן על הכוחות המעצבים את התודעה בחברה המודרנית.

ארונסון ולאוטר איתרו כ-40 מחקרים איכותניים וכמותניים אשר בחנו היבטים שונים של פדגוגיה רלוונטית תרבות. על בסיסם הם מציגים את הממצאים הבאים:

  • במתמטיקה, חיבור השאלות המתמטיות לתרבות התלמידים, וחיבור טוב יותר של התלמידים לתרבותם במהלך השיעורים, עשויים לתרום להישגי התלמידים.
  • במדעים, שימוש בעקרונות של פדגוגיה רלוונטית תרבות עשוי להגביר את המוטיבציה של התלמידים ללימודי המדעים. נמצא קשר בין חשיבה ביקורתית על תרבות, לבין הישגים גבוהים יותר בתחום המדעים, וכן ידע מושגי רחב יותר בתחום.
  • בהיסטוריה נמצא שעירוב יצירות ספרותיות העוסקות באופן חיובי בתרבותם של התלמידים, ובאופן ביקורתי באפליה נגד בני התרבות, תורמת לחיבור שלהם לתחום, וליכולות החשיבה הביקורתית שלהם.
  • בלימודי השפה האנגלית ואנגלית כשפה שניה, נמצא כי התמקדות ביצירות תרבותיות וספרותיות מגבירה את החיבור של התלמידים לחומר הנלמד ואת המוטיבציה שלהם ללמידה.

ישנו מחסור במחקרים כמותניים שמאפשרים מסקנות מוחלטות, טוענים הכותבים. עם זאת, מהמחקר הקיים מסתמן שפדגוגיה רלוונטית תרבות עשויה לשפר הישגים לימודיים.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר