03.06.2024

מנהיגות חינוכית משתפת בשעת משבר (4)

השתתפו בכתיבת הסקירה: אביבית ארווץ, אנה קובובסקי, אסף שטיין

הסקירה היומית של לשכת המדענית מוקדשת למחקר המציע ניהול וקבלת החלטות בגישה של מנהיגות חינוכית משתפת. המאמר מבחין בין הגישה המודרנית לניהול לבין הגישה השיתופית, המבוזרת והדמוקרטית שנדרשת בעת ניהול של משברים בסדרי הגודל שהביאה לפתחנו המאה ה־21. בעוד הגישה המודרנית אומנם מתבססת על האצלת אחריות ומשימות לאחרים, היא אינה מתייחסת לשיתוף פעולה פעיל ולהשתתפות רחבה של כל הקהילה המקצועית ושל החברה הציבורית בתהליכי החלטה ודיאלוג פורמליים ולא־פורמליים בניהול והובלה בזמן משבר. המאמר מציע מסגרת עבודה לניהול כללי בגישת המנהיגות החינוכית.

המלצות מרכזיות ליישום

 • ראוי לזכור כי עשייה חינוכית היא בעלת מאפיינים של הובלה ומנהיגות מטבעה.
 • בעת משבר, חשוב להקשיב ולפנות לקהילת בית הספר, במטרה לעבוד בשיתוף ובבניית קואליציות של פעולה.
 • חשוב למפות בעזרת הפניה לקהילה: מהן הבעיות הבוערות, מיהם השחקנים המרכזיים הרלוונטיים, מהן ההצעות של שותפי השיח לפתרון הבעיות שזוהו.
 • רק לאחר בניית קואליצה משותפת ועבודת המיפוי ניתן לגשת לעצב את תוכנית הפעולה להשתקמות מהמשבר.

מנהיגות חינוכית משתפת: מודל לזמן משבר - חלק א'

חלק א' – תיאוריה ועקרונות המנהיגות המשתפת בזמן משבר

מנהיגות חינוכית משתפת: מודל לזמן משבר - חלק ב'

חלק ב' – המלצות

מנהיגות חינוכית משתפת: מודל לזמן משבר - חלק א'

Educational leadership in times of crisis

במאמר זה החוקר מתאר כיצד העולם הישן של הניהול המודרני, שבו החלטות מתקבלות על סמך נוסחאות לאסטרטגיה, לפיננסים ולמנהיגות, כשל בסדרה של אירועים במאה ה־21, שבמהלכם נחשפו בו חולשות קטלניות. בתפיסת הניהול המודרני החלטות מתקבלות על סמך דעתם של מומחים, ומתקיימת האצלת סמכויות וחלוקת תפקידים כלפי מטה. החוקר טוען כי בעבר הבטיחה תפיסת ניהול זו התקדמות דרך מדע, יעילות ותבונה, אך במשברים הדינמיים והגדולים שהעולם מתמודד עימם כיום, היא כושלת בעיקר בהיבטי האמינות והמהימנות של המנהיגים במערכת ובשל הקושי לסמוך על דעתם של מומחים מוכשרים נבחרים במצבים של אי-ודאות קיצונית. לכן הוא טוען שתהליך יצירת המדיניות חייב להיות תחת פיקוחו של הציבור ושל קהילות המומחים. הוא מציע מעבר לשיטת ניהול שבה כדי לחזות, לאבחן ולתכנן פעולות להתמודדות עם האתגרים הבוערים ביותר, קובעי המדיניות יוצרים קואליציות גדולות של אזרחים, חברות, ארגונים, חברות וממשלות, ומחפשים שיטות ופתרונות טובים יותר שקיימים וזמינים בשטח. החוקר תופס את החינוך ואת המנהיגות החינוכית כבסיס לשינוי התפיסות הקיימות לגבי קביעת מדיניות בעת משבר. מכאן הוא מגיע לתובנה שיש להניע מאמץ רחב לשינוי הפרדיגמה של קבלת ההחלטות המדיניות בעת משבר באמצעות תהליך חינוכי וקבלת השראה מהמנהיגות החינוכית שמוגדרת כתהליך ארוך טווח של למידה ופיתוח. החוקר מסביר שניהול משברים וקבלת החלטות מדיניות על סמך התפיסה של מנהיגות חינוכית יביאו לכך שהיכולות והפוטנציאל של כלל המשתתפים ישתפרו. מנהיגות חינוכית היא צורה ספציפית של מנהיגות שיכולה להיבנות במשותף על ידי קבוצת אנשים בכל פרויקט או ארגון. החוקר מציע להבין מנהיגות חינוכית כתהליך המתקיים בקבוצות ומאופיין בתכונות אלה:

 • ביצוע המשימות נקבע על ידי מערכת הערכים של הקבוצה, הארגון או המדינה ומאפשר קבלת החלטות המבוססת על ערכים, במקום החלטות המבוססות על אינדיקטורים שמקורם מחוץ לארגון.
 • הפוטנציאל של מנהיגות חינוכית אינו קשור לכריזמה או לחזון של מנהיג אחד אלא ליכולת של הארגון להגביר את השתתפות חבריו בתהליכי קבלת ההחלטות והלמידה.
 • מנהיגות חינוכית מאפשרת ליצור קהילת לומדים על ידי שיתוף של השכל והרגש, חוויות קודמות ורגישות לתנאי התפעול ולאנשים אחרים ותוך פנייה בו־זמנית לערכים המקובלים בקהילה נתונה.

החוקר מציע מסגרת עבודה לקביעת מדיניות בתנאים מורכבים של משבר, הכוללת ארבע רמות: 1. הסביבה החברתית-פוליטית המקדמת קביעת מדיניות; 2. החלטה על הכיוון האסטרטגי שיש לנקוט בהתאם למה שזוהה בשלב הקודם. כיוון זה מגדיר באופן רחב את המדיניות; 3. גזירת עקרונות ארגוניים ומדדים ליישום המדיניות; ו־4. הגדרת שיטות תפעול הנדרשות ליישום המדיניות ברמת המוסד כדי לתרגם את מימוש המדיניות להקשר המקומי ולתוכניות פעולה ספציפיות.

החוקר מדגיש כי פעולה במסגרת עבודה זו צריכה להיות מושתתת על אותנטיות, אינטר־דיסציפלינריות, שוויון ושוויוניות, רפלקטיביות והתחשבות בהקשר, חשיבה ביקורתית וחשיבה דמוקרטית. יישום השינוי בתפיסת המנהיגות מתאפשר על ידי ביזור ודמוקרטיזציה של תהליך הניהול וההובלה.

החוקר מסכם באמירה שיישום שינוי תפיסתי זה בקבלת ההחלטות המדינית מתחיל בשינוי תפיסת הניהול של בתי הספר – מצורת הניהול המודרנית לצורת ניהול דמוקרטית שבה מובאים בחשבון מנהיגים לא־פורמליים לצד מנהיגים פורמליים ובה כל חברי קהילת בית הספר נדרשים להשתתף בקבלת ההחלטות ובדיאלוג לגביהן.

מנהיגות חינוכית משתפת: מודל לזמן משבר - חלק ב'

Educational leadership in times of crisis

המלצות ליישום

 • חשוב לזכור שהאופן שבו בתי הספר מקבלים החלטות בזמן משבר משפיע לא רק על קהילת בית הספר, אלא גם על אזורים אחרים בחברה. לכן חשוב שמנהיגים חינוכיים ידבררו ויתקשרו את צורת קבלת ההחלטות שלהם ואת תהליכי קביעת המדיניות שלהם לסביבה ולרשות המקומית שבתוכה הם פועלים, כדי להוביל גישה מבוססת ערכים להתמודדות עם המשבר.
 • בעת משבר, חשוב למפות באופן פורמלי ובהשתתפות רחבה של חברי הקהילה את התפיסות והאמונות בקרב חברי קהילת בית הספר באשר למשבר הנוכחי: מהן הבעיות הבוערות בקהילה; מיהם השחקנים המרכזיים בבעיה, בניהול המשבר ובהצעות לפתרון הבעיות שזוהו. מתוך מיפוי זה יש לגזור את תוכנית הפעולה להתמודדות עם המשבר. כך מתאפשרת גישה אותנטית להתמודדות עם הבעיה.
 • בעת התמודדות עם משבר, חשוב לשתף "מומחים מקומיים" בעלי גישות שונות ותפיסות שונות. לכן חשוב לתת מקום לכל אדם בעל מומחיות יחסית בתחומים שונים (למשל הורה שהוא עורך דין, איש טכני או טכנולוגי, מורים שיש להם הסמכות נוספות כמו תיירות, הנחיית קבוצות וכולי). כך תתאפשר גישה אינטר־דיסציפלינרית לניהול המשבר.
 • בעת התמודדות עם משבר חשוב לקיים נקודות עצירה לחשיבה ביקורתית על התוכנית הקיימת ועל המדיניות הקיימת מנקודות מבט מגוונות.
 • בעת התמודדות עם משבר כדאי לקיים היוועצות רחבה עם הקהילה, למשל לגבי הגדרת אזורי הפעולה וזיהוי הערכים שצריכים להנחות את קבלת ההחלטות, וכן לגבי שימוש באמצעים טכנולוגיים כמו סקרים מקוונים.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר